Litigation Support

Assistans med kvalificerade tekniska och finansiella analyser

Vi assisterar bolagsjurister och fristående affärsjurister med kvalificerade tekniska och finansiella analyser i samband med kommersiella tvister i Sverige och internationellt. Vi har lång och gedigen erfarenhet från processer i domstol och vid svenska och internationella skiljeförfaranden.

Vi kan bistå med:

  • Rådgivning i samband med uppbyggnad av fakta och framtagning av bevisteman och bevismaterial.
  • Utredningar och värdering av ekonomiska skador och anspråk, exempelvis vid befarade avtalsbrott.
  • Closing account reviews – analyser av garantier och utfästelser vid företagsförvärv.
  • Biträde med rådgivning vid elektronisk edition samt säkring och analys av elektroniskt lagrad information. Läs mer om Forensic Technology Solutions.
  • Sakkunnigutredningar och expertvittnesmål.

Tveka inte att ta kontakt med oss om du vill veta mer.

Kontakta oss

Per Storbacka

Partner

Tel 0709-29 31 32

Följ oss i sociala medier