Forensic Services - Risking It All

Risking It All - En workshop för styrelser och företagsledningar om konsten att kunna bemästra en förtroendekris

Risking It All är en interaktiv workshop som baseras på ett framtaget scenario om en styrelse i ett börsföretag som får ett korruptionsdilemma att hantera strax före en nyemission och publiceringen av företagets finansiella rapport.

De filmade händelserna belyser vikten av att företagsledningar och styrelser håller sig nära verksamheten och agerar på ett förtroendefullt sätt. Filmen är också uppbyggd på alternativa scenarion vilket underlättar mångsidiga frågeställningar och samtidigt bäddar för en konstruktiv diskussion.

Deltagarna får

  • grundläggande handledning i hur förtroenderisker bör hanteras strategiskt och praktiskt
  • praktiska råd om hur skadeverkningar kan läkas på olika sätt
  • en tydlig utgångspunkt för hantering av incidenter som underlättar interna diskussioner och vidareutbildning i företaget
  • kunskap som kan bidra till att stödja och utveckla företagets CSR-arbete

Vår workshop avslutas med en gemensam genomgång av fokusområden som alltid bör övervägas noga när företagen ska hålla en god beredskap och framgångsrikt kunna hantera förtroenderisker.

Aktiviteten tar cirka två timmar att genomföra och kan genomföras på valfri plats där det finns välutrustade konferensfaciliteter. Genomförandet kan ske på antingen svenska eller engelska.

Kontakta oss

Ulf Sandlund

Executive Director Forensic Services

Tel 0709-29 36 07

Per Storbacka

Partner

Tel 0709-29 31 32

Följ oss i sociala medier