Exklusiv finansiell rådgivning vid försäljning av AGVE till Murata Machinery

Informationstavla i fabrik visar information om fullserviceleverans från AGVE

Transaktionen

Företaget

AGVE, grundat 1985, är en av pionjärerna inom Automated Guided Vehicles (”AGVs”) och tillhandahåller högteknologiska AGV-system för den globala marknaden. AGVE är en fullserviceleverantör som erbjuder både standardiserade och kundanpassade AGV-system samt anläggningsinstallationer.

Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg och hade vid transaktionstillfället global försäljning med två utländska dotterbolag och ett antal partners.

Vid transaktionstillfället hade bolaget en omsättning om ca 90 MSEK och en EBITDA om ca 12 MSEK.

Processen

PwC investerade mycket tid i förberedelsefasen för att få en djup förståelse för AGVEs nisch och position på marknaden. Detta var fundamentalt arbete för att kunna positionera bolaget internationellt med starka ”Investment Highlights”.

PwC genomförde en bred internationell process som genererade stort intresse både i Sverige och internationellt. PwC använde sitt internationella nätverk i Europa, Nordamerika och Asien för att säkra en mycket konkurrenskraftig process.

På grund av de attraktiva marknadstrenderna inom automation och AGVEs starka marknadsposition och ekonomiska utveckling så visade ett stort antal internationella köpare intresse – Sverige, Spanien, Frankrike, Storbritannien, USA, Kina, Japan, Syd Korea, Nya Zeeland etc.

Resultatet

Transaktionen genomfördes framgångsrikt i enlighet med den ursprungliga tidplanen och på mycket attraktiva villkor för säljarna. Köparen Murata Machinery är ett privatägt japanskt företag som bland annat tillhandahåller industrimaskiner, fabriksautomatiseringssystem och logistiksystem.

Genom förvärvet kommer Murata Machinery att ytterligare stärka sin position och kompetens inom AGV-lösningar. Strategin framåt är att lansera gemensamt utvecklade produkter och samarbeta inom försäljning av AGV-system och andra relaterade system på den globala marknaden.

 

 

Kontakta oss

Johan Rosenberg

Johan Rosenberg

Partner, Head of M&A, PwC Sverige

Tel 0709-29 35 52

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Corporate Finance?

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide