Exklusiv finansiell rådgivning vid försäljningen av Baltic Safety Products till JCE Group

Händer på mobiltelefoner runt ett bord på Notified

Transaktionen

PwC var exklusiv finansiell rådgivare till ägarna i samband med försäljningen av Baltic Safety Products till JCE Group.

Baltic Safety Products är en ledande tillverkare av flytvästar och övrig personlig marin säkerhetsutrustning. Baltic har under en längre tid haft en ledande marknadsposition i Europa och med bred marginal den största spelaren i Norden, med ett mycket välkänt varumärke. Med ett starkt fokus på R&D och produktutveckling har Baltic utvecklat en omfattande produktportfölj för både fritidsbruk och professionellt användande. Bolaget säljer sina produkter genom återförsäljare och distributörer över hela världen.

Under verksamhetsåret 2017/18 uppgick bolagets omsättning och EBITDA till 72 miljoner kronor respektive 9 miljoner kronor. Under 2018/19 omsatte Baltic 75 miljoner kronor och EBITDA uppgick till 11 miljoner kronor.

Baltic har ett eget säljbolag i Storbritannien och huvudkontoret är beläget i Älgarås, Sverige.

Processen

PwC säkrade ett exklusivt försäljningsmandat och genomförde en bred försäljningsprocess som riktade sig till både industriella och finansiella köpare. Efter att ha mottagit ett starkt intresse från ett flertal olika köpare, valde bolaget att tillsammans med PwC gå vidare med tre köpare som bjöds in till due diligence.

Processen fortlöpte i ett högt tempo och JCE Group slutförde sin due diligence på bara några veckor och fick därmed ett försprång i slutbudsförhandlingarna. Transaktionen slutfördes enligt den initiala tidsplanen.

Resultatet

Transaktionen undertecknades i juli 2019 med JCE Group som köpare. Knappt ett par månader senare stängde transaktionen. JCE Group är ett svenskt familjeägt investmentbolag som är verksamt i Skandinavien, Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets fokus är att äga och utveckla en diversifierad portfölj av företag som är baserade i norra Europa men med internationell potential.

Kontakta oss

Johan Rosenberg

Johan Rosenberg

Partner / Head of M&A, PwC Sverige

Tel 0709-29 35 52

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Corporate Finance?

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide