PwC var rådgivare vid försäljningen av Caretech

Verdane Capital Advisors anlitade PwC Corporate Finance att driva försäljningsprocessen vid avyttringen av Caretech-gruppen ("CareTech").

CareTech är marknadsledande inom utveckling och tillverkning av digitala trygghetssystem för äldre och funktionshindrade. Systemen utgörs av en komplett larmkedja med en personlig larmknapp som via en telefonenhet kommunicerar direkt med en larmcentral med hjälp av IP-telefoni. Bolagets produkter och tjänster möjliggör för slutanvändarna att kunna bo kvar i sin hemmiljö längre och tryggare, vilket i sin tur leder till stora ekonomiska besparingar för de kommuner som utgör majoriteten av bolagets kunder. CareTech säljer även produkter direkt till slutanvändare i flertalet länder i Europa samt Australien, och driver en egen larmcentral som hanterar 60 000 användare på uppdrag av kommuner i Sverige och Norge.

Vid tidpunkten för försäljningen genomgick både marknaden och CareTech betydande förändringar och stor vikt lades på att i processen påvisa de positiva framtida effekterna av detta. För att möjliggöra för säljarna att erhålla bästa möjliga transaktionsvillkor avseende såväl pris som struktur på affären kontaktades ett brett spektrum av såväl industriella som finansiella aktörer i Norden och globalt. Ett tvåsiffrigt antal bud erhölls och processen anpassades så att ett stort antal budgivare kunde hanteras simultant med minimerad transaktionsrisk och optimerade transaktionsvillkor som följd.

Efter avslutad due diligence och parallella slutförhandlingar med ett flertal parter slutfördes affären med Doro som köpare av CareTech på en värdering av rörelsen på 240 miljoner kronor.

Kontakta oss

Johan Rosenberg

Partner / Head of M&A, PwC Sverige

Tel 0709-29 35 52

Följ oss i sociala medier