PwC var exklusiv rådgivare vid försäljningen av KVD Kvarndammen

Under 2007 förvärvade Sjätte AP-fonden (”AP6”) 60 procent av bolaget från grundarna som behöll en 40 procent minoritet. Sedan förvärvet under 2007 stödde AP6 struktureringen och utvecklingen av KVD i att bli den ledande marknadsplatsen i Sverige för begagnade kapitalvaror, främst fordon, maskiner, konkursbon och överskottsvaror. KVD har haft en stark tillväxt med estimerad CAGR mellan 2007-2010P på nästan 40procent.

KVD agerar som en mellanhand och erbjuder sina klienter, vilka främst är leasingbolag, myndigheter, företag med flera, med att förmedla direkt till slutmarknaden genom deras effektiva onlineplattform. KVD driver också den ledande värderingssiten av bilar i Sverige, bilpriser.se.

PwC blev upphandlade som försäljningsrådgivare och kontaktade ett stort antal inhemska som internationella köpare, delvis genom PwC-nätverket. Intresset för bolaget var mycket stort, både från industriella som finansiella köpare, inhemska och internationella.

PwC assisterade KVD i både den tidiga fasen, med säljassistans, strukturering och uppbyggandet av ett attraktivt investment case, och hade samtidigt mycket nära samarbete med ledningen och ägarna. PwC strukturerade processen så att ett stort antal köpare kunde hanteras simultant för att maximera pris och minimera transaktionsrisken.

Efter genomförd due diligence, med ett flertal intressenter, slutfördes transaktionen inom kort efter slutbud och ägarna beslöt att sälja 100 procent av aktierna till Ratos till den exceptionellt höga multipeln 15,3x EV/EBITA(FY09).

Kontakta oss

Johan Rosenberg

Partner / Head of M&A, PwC Sverige

Tel 0709-29 35 52

Följ oss i sociala medier