PwC var finansiell rådgivare till ägarna av Projektel vid försäljningen av aktierna till Projektengagemang

Projektel grundades 1987 och är ett teknikkonsultföretag med spetskompetens inom bland annat el-, tele- och säkerhetssystem samt brandskyddsprojektering. Bolagets vision är att vara Sveriges ledande teknikkonsultföretag inom el och säkerhet. Under 2013 förvärvades Brandgruppen och blev en del av Projektelkoncernen.

Projektel har växt kraftigt under de senaste åren och har idag drygt 110 anställda, med kontor på två platser i Stockholm samt i Uppsala och Västerås. Under 2015 uppgick omsättningen till cirka 150 miljoner kronor med god lönsamhet.

PwC tilldelades uppdraget i juni och spenderade mycket tid på förberedelsearbete tillsammans med bolagsledningen. Försäljningsprocessen påbörjades i september och riktade sig till branschaktörer med en etablerad position i Norden.

Köparen, Projektengagemang, är en snabbväxande konsultkoncern med över 600 anställda och ett multidisciplinärt tjänsteerbjudande inom byggnad, el- & teleteknik, VVS, infrastruktur, industri & energi och arkitektur. Förvärvet gör koncernen till en marknadsledande aktör inom el- och säkerhetsprojektering inom byggnation.

” Vi anlitade PwC för att genomföra hela försäljningsprocessen av vårt företag vilket visade sig vara ett lyckat val, alla inblandade från PwC visade ett stort engagemang och lotsade oss fram till att slutföra transaktionen med ett lyckat resultat i enlighet med tidplanen.”

Lennart Harging, grundare

Kontakta oss

Johan Rosenberg

Partner / Head of M&A, PwC Sverige

Tel 0709-29 35 52

Följ oss i sociala medier