PwC var rådgivare åt Fortum vid försäljningen av fjärrvärmetillgångar

PwC var rådgivare åt Fortum Värme och Fortum Heat då en portfölj med samtliga Fortums fjärrvärmeverksamheter utanför Stockholm såldes till infrastrukturfonder inom Macquarie Group.

Fortum har tillsammans med Stockholm Stad under ett antal år byggt upp fjärrvärmeverksamheter och industriella energisamarbeten på ett flertal orter i landet. Det gemensamt ägda bolaget fattade under 2009 det strategiska beslutet att avyttra samtliga verksamheter utanför Stockholm. Portföljen innehöll såväl delägda kommunala värmebolag med förköps- och hembudsrätt, samt affärsområden inom Fortum.

PwC Corporate Finance ledde försäljningsprocessen och arbetade nära Fortum och management i de sålda verksamheterna under förhandlingarna med såväl potentiella köpare som delägande kommuner, samarbetspartners och kunder.

Parallellt med försäljningsprocessen var PwC projektledare för carve out-processen som skedde simultant med försäljningen. PwC assisterade Fortum i bolagsbildning, separation, upphandling av system samt implementering och styrning av hela övergången till fristående bolag.

De kombinerade projektteamen inom både Corporate Finance och carve out-tjänster säkerställde maximal effektivitet i en mycket komplex, kombinerade carve out och försäljningsprocess.

"Projekt Sefyr har varit en mycket komplicerad process. PwC har visat prov på såväl uthållighet som starkt engagemang genom hela affären. Att PwC dessutom kunnat bidra i arbetet med carve out och att skapa bra förutsättningar för stand alone verksamhet är en extra bonus."

Anders Egelrud, vd på Fortum Värme

Kontakta oss

Customer Hub

Kundtjänst, PwC Sverige

Tel 010-212 50 00

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Corporate Finance?

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide