PwC var rådgivare åt SCA i en framgångsrik försäljning av anläggningen i Drammen

PwC var finansiell rådgivare till Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA i samband med avyttringen av verksamheten i Drammen till ungerska Vajda-Papir. Som bakgrund till försäljningen ligger EU-kommissionens beslut att SCA måste avyttra vissa verksamheter i Europa av konkurrensmässiga skäl efter förvärvet av Georgia Pacifics europeiska verksamhet. Tillsammans med pappersbruket i Drammen såldes även vissa tillgångar i Finland samt medföljande private label-kontrakt för ledande detaljhandelskedjor i Sverige och Norge.

PwC fick uppdraget att bistå SCA i försäljningen och genomförde en konkurrensutsatt auktionsprocess som inkluderade såväl nordiska som internationella intressenter. Under slutfasen hade SCA möjlighet att välja mellan flera bud och tonvikt lades på köparens möjlighet att driva verksamheten vidare och etablera sig på den nordiska marknaden. Valet föll slutligen på Vajda-Papir som är aktiva i sektorn och har som strategi att gå in i Skandinavien.

SCA hade tidigare sökt att sälja verksamheten utan hjälp av extern rådgivare. I och med PwC:s uppdrag mångdubblades antalet intressenter i processen och både säljare och köpare var mycket nöjda med utgången av transaktionen.

Kontakta oss

Customer Hub

Kundtjänst, PwC Sverige

Tel 010-212 50 00

Följ oss i sociala medier