Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

PwC var exklusiv finansiell rådgivare till Scandia Steel vid försäljningen till Storskogen

Byggtjej med hjälm

Transaktionen

Verksamheten

  • Scandia Steel är en ledande leverantör av stålpålar för grundläggning till nordiska infrastruktur- och byggprojekt. 
  • De senaste åren har Bolaget vuxit kraftigt, drivet av en starkt växande marknad för stålpålar, som i ökande grad används i stället för andra pålningsmetoder tack vare låga ljud- och vibrationsnivåer samt att de inte tränger undan jord vid installation
  • Scandia Steel har vuxit cirka 10% per år och för räkenskapsåret som slutar 2021-06 räknar Bolaget med en omsättning om cirka 40 Miljoner Euro och ett EBITDA-resultat om 4 miljoner Euro (10%)

Processen

  • I konkurrens med en rad andra M&A-rådgivare säkrade PwC ett försäljningsmandat genom att uppvisa en djupgående förståelse för Scandia Steel och dess marknad, delvis baserat på erfarenheter från att ha varit rådgivare till Epiroc vid försäljningen av deras verksamhet för geotekniska borrningsverktyg
  • Scandia Steel genererade ett stort intresse i marknaden och efter att ha mottagit en handfull indikativa bud inkommit fick tre intressenter möjligheten att genomföra en översiktlig due diligence, för att därefter revidera sina bud.
  • Storskogen presenterade det mest attraktiva budet och en avsiktsförklaring påtecknades

Resultatet

  • En konkurrensutsatt process resulterade i ett bra pris och attraktiva villkor, samtidigt som Scandia Steel fick en lämplig partner för fortsatt tillväxt
  • Köparen, Storskogen, är ett svenskt investmentbolag med över 90 portföljbolag och en omsättning överstigande 11 miljarder SEK
  • Med hjälp av Storskogen kommer Scandia Steel att accelerera sin försäljning och fortsätta sin expansion i de övriga nordiska länderna

Kontakta oss

Johan Rosenberg

Johan Rosenberg

Partner, Head of M&A, PwC Sverige

Tel 0709-29 35 52

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Corporate Finance?

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide