PwC var finansiell rådgivare till ägaren vid försäljningen av SMP till MVI och Fouriertransform

Sedan starten på 1980-talet har SMP varit en kvalitetsleverantör av fästen, tiltrotatorer (Swingotilt®), skopor och övrig specialutrustning för entreprenadmaskiner. SMP är en av få leverantörer som tillhandahåller ett komplett sortiment av grävrelaterad utrustning. Bolaget har fabrik och huvudkontor i Ilsbo och försäljningskontor med lager i Norge och Tyskland.

Kunderna består till största delen av maskinåterförsäljare, såsom Caterpillar och Volvo, men även maskintillverkare och andra tillverkare av maskinutrustning. Genom åren har SMP haft en mycket god finansiell utveckling med en CAGR på 8,2 procent sedan 2005 i kombination med stigande lönsamhet. 2013 omsatte SMP cirka 220 miljoner kronor med en EBITDA på cirka 30 miljoner kronor.

PwC anlitades som finansiell rådgivare och genomförde en riktad strukturerad process, anpassad utifrån önskemål från ägaren, som genererade ett starkt intresse från de utvalda intressenterna. Köpare blev till slut MVI och Fouriertransform på grund av deras stora förståelse för branschen och starka industriella nätverk. MVI förvärvade en majoritetsandel i SMP medan Fouriertransform förvärvade en betydande minoritetsandel. Därutöver så förvärvade management en minoritetsandel i bolaget.

Den kunskap och finansiella styrka som MVI och Fouriertransform tillför medför att SMP nu är väl rustat för fortsatt tillväxt och internationell expansion.

Kontakta oss

Johan Rosenberg

Partner / Head of M&A, PwC Sverige

Tel 0709-29 35 52

Följ oss i sociala medier