PwC var exklusiv finansiell rådgivare vid försäljningen av Solkraft till Bravida

Transaktionen om Solkraft

Företaget

  • Solkraft är ett snabbväxande, marknadsledande solpanelsbolag i Sverige som erbjuder helhetslösningar där bolaget tar ansvar för hela installationen – från projektering och planering till färdig installation och efterföljande service – till kunder i centrala och södra Sverige. Företaget tillhandahåller ett komplett erbjudande av solpaneler, laddboxar och batterier, produkter som möjliggör för kunder att fullt utnyttja den genererade solenergin.
  • Genom att ta ansvar för hela processen - från planering till installation och uppföljning genom Solkrafts egna interna team - säkerställer Solkraft flexibilitet högre lönsamhet och kontroll över kvalitén, vilket har möjliggjort bolagets tillväxtresa.
  • De totala intäkterna uppgick till SEK 172m under 2019, vilket motsvarar en CAGR om 113% under 2016-2019.
Solkraft kundcase

Processen

  • PwC tilldelades projektet i augusti 2019 och genomförde en bred internationell process med både industriella samt finansiella köpare. 
  • Med bolagets unika marknadsposition, ledande erbjudande samt starka finansiella utveckling så attraherades ett stort intresse bland både finansiella såväl som strategiska köpare i flera industrier.
  • PwC var exklusiv finansiell rådgivare till säljarna.

Resultatet

  • Transaktionen undertecknades i mars 2020 med Bravida som köpare.
  •  Bravida ärett noterat svenskt installations- och service bolag som tillhandahåller tjänster för tekniska funktioner i fastigheter så som el, värme och sanitet, ventilation m.m.
  • Blaget har över 11 700 medarbetare över hela Norden.
  • Förvärvet av Solkraft breddar Bravidas kunderbjudande och är en del av bolagets långsiktiga satsning för att bli branschledande inom hållbarhet.

Kontakta oss

Johan Rosenberg

Johan Rosenberg

Partner, Head of M&A, PwC Sverige

Tel 0709-29 35 52

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Corporate Finance?

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide