Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Tjänster inom företagstransaktioner

Vi är specialiserade på försäljning och köp av företag och gör flest transaktioner i Sverige och Europa. Med PwC får du tillgång till vår globala närvaro, djupa branschkunskaper och vårt etablerade externa nätverk.

PwC:s breda tjänsteportfölj med bland annat Finansiell Due Diligence, Kommersiell Due Diligence, M&A Legal och skatt gör att vi effektivt kan erbjuda ytterligare specialisttjänster som annars ofta måste köpas in externt.

 

Specialister erbjuder sina tjänster runt ett bord vid företagstransaktioner.

Försäljning av företag

PwC tar ett helhetsansvar som projektledare av försäljningsprocessen från start till genomförande. Vårt arbete omfattar bland annat framtagande av företagspresentationer, finansiell analys, identifiera och kontakta köpare, due diligence, analys av bud, process-strategi, förhandlingar och upprättande av avtal. PwC:s rådgivare underlättar ditt arbete med ”core business” och ger köpare trygghet i processen.

Förvärv av företag

Genom att vända dig till oss får du tillgång till specialister med lång erfarenhet från köp av företag. I en förvärvsprocess genomför vi bland annat en noggrann kartläggning av marknadens aktörer och drivkrafter, tydliggör och specificerar uppdragsgivarens förvärvskriterier och bistår i förvärvsförhandlingen genom att erbjuda specialister inom värdering och finansiell due diligence. Läs mer om att köpa företag


Kontakta oss

Johan Rosenberg

Johan Rosenberg

Partner, Head of M&A, PwC Sverige

Tel 0709-29 35 52

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Corporate Finance?

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide