Tjänster inom företagstransaktioner

Vi är specialiserade på försäljning och köp av företag och gör flest transaktioner i Sverige och Europa. Med PwC får du tillgång till vår globala närvaro, djupa sektorkunskaper och vårt etablerade externa nätverk.
PwCs breda tjänsteportfölj med bl.a. Financial Due Diligence, Commercial Due Diligence och Tax gör att vi även  effektivt kan erbjuda ytterligare specialisttjänster som annars ofta måste köpas in externt.

 

Försäljning av företag

PwC tar ett helhetsansvar som projektledare av försäljningsprocessen från start till genomförande. Vårt arbete omfattar bland annat framtagande av företagspresentationer, finansiell analys, identifiera och kontakta köpare, due diligence, analys av bud, process-strategi, förhandlingar och upprättande av avtal. PwCs rådgivare underlättar ditt arbete med ”core business” och ger köpare trygghet i processen.

Köp av företag

Genom att vända dig till oss får du tillgång till specialister med lång erfarenhet från köp av företag. I en förvärvsprocess genomför vi bland annat en noggrann kartläggning av marknadens aktörer och drivkrafter, tydliggör och specificerar uppdragsgivarens förvärvskriterier och bistår i förvärvsförhandlingen genom att erbjuda specialister inom värdering och finansiell due diligence.


Kontakta oss

Johan Rosenberg

Partner / Head of M&A, PwC Sverige

Tel 0709-29 35 52

Följ oss i sociala medier