Kundanalys

Vad är kundanalys?

Kund- och konsumentanalyser undersöker segmentering, kunddynamik, trender, kundrelationer, lojalitet, erbjudande, inlåsningseffekter, kundtillströmning och tappade affärer.

Vad innebär konkurrenssituationen för möjligheter till värdeskapande och vilka är de största riskerna?

 

Kontakta oss

Erik Wall

Partner Strategy& / Technology Industry Leader

Tel +46 709 29 31 25

Följ oss i sociala medier