Att förstå och hantera affärskonsekvenserna av coronaviruset (covid-19)

Coronaviruset (covid-19-utbrottet) drabbar människor och medför även omfattande sociala och ekonomiska konsekvenser för organisationer. Läs om hur din organisation kan planera och förbereda sig på bästa sätt.

Covid-19-utbrottet är en pandemi enligt Världshälsoorganisationen, WHO. Viruset kommer att innebära enorma effekter på människors liv, familjer och samhällen.

Företag och organisationer står inför svåra utmaningar som måste bemötas och hanteras omgående. Över hela världen arbetar PwC nu intensivt för att hjälpa företag, organisationer och myndigheter att förbereda och hantera effekterna av covid-19. Detta gör vi främst genom att dela våra erfarenheter av att hantera tidigare utbrott och pandemier, inklusive Ebola, MERS, SARS och fågelinfluensan.

Kontakta vår kostnadsfria hotline för frågor kopplade till covid-19:s påverkan på din verksamhet. Vi finns tillgängliga vardagar klockan 8-17. Tveka inte att höra av dig!

Covid-19 bevakning från PwC

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Hur påverkas din organisation?

Våra Crisis and Resilience-team har bred och praktisk erfarenhet av att arbeta med företag, regeringar, tillsynsmyndigheter, icke-statliga organisationer och internationella organisationer runt om i världen. Vi har bidragit med stöd i samband med några av de mest uppmärksammade pandemierna, inklusive ebola, MERS, SARS, H1N1 (svininfluensan) och H5N1 (fågelinfluensa).

Hanteringen av covid-19 sker i företag och myndigheters kris och insatsplaner. Många frågor har ekonomiska, skattemässiga och juridiska konsekvenser. Behöver ni ett bollplank så tveka inte att kontakta oss för att få tips och råd. 

För mer information, besök PwC:s globala kriscenter

 

Relaterade artiklar:

Hantera de ekonomiska utmaningarna från covid-19
Läs mer om Business Recovery Services

Möjlighet till anstånd med inbetalning av skatter och avgifter
Läs mer på Tax matters

Taxmatters: 300 miljarder i regeringens åtgärdspaket för covid-19.

 

Kontakta oss

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Markets Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 51

Jakob Bundgaard

Jakob Bundgaard

Partner Risk Advisory, PwC Sverige

Tel 0709-29 13 23

Baris Färnman

Baris Färnman

Crisis Reponse Team Leader och Head of Strategic & Regulations Security, PwC Sverige

Tel 0766-37 61 19

Följ oss i sociala medier