Coronaviruset sätter press på stärkt cybersäkerhet

2020-04-22

Tips som kan stärka cybersäkerheten vid distansarbete

I en situation där arbete och möten på distans övergår till att vara i det närmaste obligatoriskt, så blir det än viktigare att säkra upp den digitala infrastrukturen. Här hittar du tips som kan stärka cybersäkerheten vid arbete och affärsrelationer på distans.

– Många gör nu viktiga omställningar av arbetssätt men det finns då också ett behov av att säkerställa att de nya arbetsformerna håller en tillräckligt hög säkerhetsnivå. Risken finns att hotaktörer ser möjligheter till cyberattacker när risknivåerna eventuellt sätts ur spel på grund av det här unika läget, säger Anders Carlsson, cybersäkerhetsspecialist, PwC Sverige.

I en nyligen genomförd global undersökning kunde PwC konstatera att cyberhoten blir allt mer svåra att hantera. 75 procent menade där att den ökade komplexiteten kring cyberhot är det som har överlägset störst påverkan på bolagens strategier för cybersäkerhet.

Den här situationen gör cybersäkerhet än mer svårnavigerat. Behoven av utbildning av medarbetare ökar liksom kontroll över både de egna tekniska systemen och så kallade tredjepartsrisker. PwC har därför tagit fram en prioriteringslista på hur ni kan stärka cybersäkerheten.
 

Så stärker ni cybersäkerheten vid arbete och affärsrelationer på distans

 • Se till att genomföra en obligatorisk utbildning i cybersäkerhet för alla medarbetare – ju förr desto bättre och helst innan stora delar av organisationen går över till distansarbete.

 • Hantera tredjepartsriskerna rätt – säkerställ att era samarbetspartners kan redogöra för säkerhetslösningar för till exempel system som används gemensamt. 

 • Flytta användare till godkända lösningar. Håll koll på webbtrafiken och användning av till exempel fildelning, videokonferenser och olika verktyg för samarbeten. Se därefter till att implementera och flytta användare till godkända och säkrade lösningar.

 • Kontrollera att säkerheten är lika stark externt som internt. Kartlägg enheter i lägen då de är anslutna i de interna nätverken och utvärdera om en liknande säkerhetsnivå även gäller för nätverkstrafik från system som är externa. 

 • Tätt samarbete med helpdesk. Säkerställ en löpande dialog med helpdesk för att identifiera klagomål från medarbetare om processer och kontrollfunktioner som de upplever begränsar distansarbete. Detta för att upprätthålla en bra produktivitet samtidigt som inte viktiga säkerhetsnivåer åsidosätts.  

 • Säkerställ att it-funktionerna har kvalificerad ersättningspersonal som kan hantera cyberriskerna vid sjukdomsbortfall av medarbetare. 

 • Undvik att dela känslig information med externa parter om det inte är absolut nödvändigt. 

 • Var noga med att alla användare loggar ut korrekt ur systemen och var särskilt vaksam när det gäller inkommande e-post och fakturor.  

 • Använd bara säkrade wifi-lösningar, sanktionerade säkra appar och och undvik att arbeta via privata enheter.
   

Kontakta oss

Anders Carlsson

Anders Carlsson

Director, Cyber Security and Digital Trust, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 63

Följ oss i sociala medier