Skapa kundupplevelser som når fram i coronatider

2020-04-22

kvinna med dator och man med surfplatta på kontor

På grund av coronaviruset har människor världen över blivit tvungna att anamma ett digitalt levnadssätt. Hur behåller du och helst fördjupar relationen med kunderna under denna oförutsägbara tid? Här ger vi dig en guide i hur du skapar virtuella kundupplevelser som verkligen berör kunderna. 

Sex tips på hur du når fram med virtuella kundupplevelser under tider av covid-19:

  1. Ta pulsen på läget. Hur ser det ut nu? Gör en nulägesanalys. Hur har kundernas förväntningar och upplevelser ändrats idag? Vilka blir de nya nyckeltalen? Gör om er strategi och era planer utifrån dessa insikter. 
  2. Stanna upp och lyssna. Var inte för påstridiga och ivriga i marknadsföringen. Ta reda på vad kunderna behöver hjälp med och låt er marknadsföring och kommunikation handla om det. 
  3. Prioritera äkthet. Hur kommunicerar ni med era kunder? Lever ni som ni lär och agerar i enlighet med varumärkeslöftet? Den viktigaste marknadsföringsstrategin nu är att verkligen vara öppen, genuin och trovärdig. 
  4. Visa att ni bryr er. Att bry sig om sina medarbetare och att visa det utåt är något som även era kunder ser och sätter stort värde på. 
  5. Hitta innovativa sätt att belöna kundlojalitet. Hur kan ni visa att ni verkligen bryr er om era kunder? I besvärliga situationer krävs det inte mycket för att pigga upp. 
  6. Rusta er för framtiden. Vi ser redan nu att viljan till samverkan och omtanke ökar. Ett medvetet val kring hur ni agerar i dag skapar goda förutsättningar för en djupare relation med era kunder i framtiden.
     

Kontakta oss

Petra Stenqvist

Petra Stenqvist

Chief Experience Officer, PwC Sverige

Följ oss i sociala medier