Likviditet – säkerställ god likviditetskontroll

Likviditeten i ditt företag – vad är viktigt att tänka på?

Att snabbt få en översikt över den kortsiktiga likviditetssituationen och kunna förutse hur olika scenarier kommer att påverka företagets ekonomiska situation är viktigt. Här beskriver vi några utmaningar för att säkerställa god likviditetskontroll och ger tips på vad som är bra att se över för att säkerställa en god kontroll.

Anställda permitteras, reseaktiviteterna dras in och de flesta begränsar större inköp och investeringar på kort sikt. På kort sikt blir det viktigt att förstå verkligheten och konsekvenserna för företaget. Faktabaserade och realistiska prognoser kommer tidigt att ligga till grund för viktiga beslut. På så sätt minimeras den ekonomiska skadan på ditt företag och det hjälper dig att upprätthålla verksamheten under de kommande veckorna och månaderna.

Vad är likviditet och varför är det viktigt med god likviditetskontroll?

Likviditet handlar om företaget betalningsförmåga på såväl kort som lång sikt. Genom att ständigt ha kontroll på bolagets betalningsförmåga skapar ledningen ett viktigt styrmedel. Effekten av ett sådant styrmedel är extra värdefullt i situationer när marknaden viker eller andra nedgångar för bolaget sker.
 

kvinna skriver om likviditet

Vanliga utmaningar för att säkerställa god likviditetskontroll

 • Ovisst kassaflöde och svårbedömda kassaflödesprognoser.
 • Svårigheter att bedöma rörelsekapitalet (till exempel kontantbehov, förändringar i kundefterfrågan, misslyckande i flöde av varor med mera).
 • Svårighet i att överväga olika alternativ som att skjuta upp befintliga order.
 • Verktyg för likviditets- eller valutakurshantering finns inte tillgängligt.
 • Förändringar i varuflöden på grund av bristande efterfrågan.
 • Krävande diskussioner med kunder som har likviditetsproblem eller är ekonomiskt instabila.
 • Det är oklart vilka leverantörer som ska prioriteras för att fortsätta företagets produktion.

Tips på åtgärder för bättre likviditet

 • Utveckla en dynamisk rullande 13-veckors kassaflödesprognos.
 • Använd kassaflödesprognosen för att modellera olika scenarier.
 • Identifiera finansieringsbehov och engagera aktieägare och banker.
 • Granska aktuellt kontantsaldo samt rapporteringsprocesser och  vilka kontroller som finns (till exempel beloppsgränser, godkännandeprocesser).
 • Förbered en lista över viktiga leverantörer och kritiska betalningar för att säkerställa kontinuiteten i verksamheten.
 • Utvärdera åtgärder för att säkerställa kassabalansen, inklusive befintliga inköpsorder för att utvärdera möjligheten att avbryta eller skjuta upp.
 • Utveckla en tydlig kommunikationsplan för externa intressenter för att besvara eventuella frågor.
 • Identifiera områden med potential för reducerat rörelsekapital och etablera initiativ för att snabbt omvandla detta till kontanter.

Så höjer du likviditeten – 10 smarta tips

Läs mer på Företagarbloggen

Hur kan PwC hjälpa dig?

Översikt över kassaflöde och inköp
Vi har utvecklat och implementerat kassaflödesrapportering och inköpskontroller för många företag. Samtidigt hjälper vi kunderna att modellera olika driftsscenarier.

Modellering av kassaflödesprognoser
Vi har bred erfarenhet av att bygga kassaflödesprognoser.

Att hantera osäkerhet med valutakursen
Vi hjälper kunder att hantera osäkerhet relaterad till kassaflöden i utländsk valuta, KPI och derivat.
 

Kontakta oss

Per Storbacka

Per Storbacka

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 32

Följ oss i sociala medier