Strategisk hantering av kris - vad är viktigast just nu?

Vad bör finnas på ledningens agenda?

Covid-19-utbrottet har på kort sikt visat sig vara exceptionellt på många sätt och den pågående folkhälsokrisen betraktas i nuläget som extrem, både vad gäller omfattning och osäkerhet kring dess utveckling. Vi ska komma ihåg att situationen är ny och ligger långt bortom den erfarenhet som de flesta företagsledare har.

Medianperioden för en vd är fem år, och det finns ytterst lite erfarenhet av liknande utbrott eller kriser i närtid, dock har hanteringen och kunskapen av sådana kriser ökat vilket nu behöver omsättas i handlingsstrategier framåt.

De flesta företagsledare ser krishantering som en nödvändig och oundviklig del av sin roll. Enligt PwC:s senaste "Global Crisis Survey" har nästan sju av tio ledare (69 procent) upplevt minst en företagskris under de senaste fem åren i sina företag, och det genomsnittliga antalet kriser som upplevts i dessa företag är fler än tre. Men trots detta tror vi att covid-19 kommer att sätta många företagsledares förmåga att leda i kris på prov.
 

Vad bör finnas på ledningens agenda?

På strategisk nivå bör följande finnas på ledningens agenda i närtid:

  • Se över era kris- och kontinuitetsplaner. Vad säger de om hur ni bör hantera krisen? Behöver de uppdateras?

  • Utvärdera er leverantörskedja. Vilka kritiska resurser/varor/tjänster behöver finnas på plats för att minska affärsavbrott och andra avbrott till ett minimum?

  • Identifiera potentiella svaga punkter. Vilka är de team och individer som kritiska processer eller tjänster är beroende av? Finns det medarbetare med rätt kompetens som kan gå in i kritiska roller vid behov?

  • Kommunicera. Även om du som arbetsgivare arbetar hårt för att hålla dina medarbetare informerade, har information och förvirring spridit sig tillsammans med viruset. Både anställda och andra intressenter behöver löpande tydlig, korrekt och relevant information och dialog kring utvecklingen för verksamheten.

  • Tappa inte andra risker. Covid-19 är inte det enda hotet på horisonten. Ofta är organisationer som mest sårbara när de hanterar en kris som stjäl all deras uppmärksamhet. De många andra riskerna som ditt företag står inför minskar inte av en pandemi. Cybersäkerhet, till exempel, bör alltid vara högt upp på agendan.

  • Bygg in uthållighet i krishanteringen från början. Krisen kring covid-19 kommer att pågå under en längre tid än några veckor. För att inte organisationen ska drabbas av kriströtthet är det viktigt att bygga in långsiktig uthållighet i organisationens krisarbete från början. Se därför till att krisledningsgruppen har erfarna och tydligt definierade ersättare som kan rotera med ordinarie ledamöter, och skapa tydlighet kring med vilken frekvens och intensitet som exempelvis kommunikation kring utvecklingen ska ske.

Händelseförloppet vi ser nu kan pågå under flera månader och kan vidare innebära att behov av att förändra och uppdatera handlingsplanen uppstår över tid. Det är därför viktigt att företagsledare och ledningsgrupper konsekvent granskar, omprövar och om nödvändigt uppdaterar sina handlingsplaner för att se till att de förblir relevanta och fokuserade på rätt områden.

Vi förstår att detta är en svår tid för många individer och företag. Om du vill ha mer information eller diskutera någon specifik fråga, tveka inte att kontakta oss. 
 

Kontakta oss

Martin Bernhardtz

Martin Bernhardtz

Cyber Strategy & transformation, PwC Sverige

Tel 0766-37 61 17

Linus Owman

Linus Owman

Konsult samhällssäkerhet, Cyber Security, PwC Sverige

Tel 0709-29 20 44

Christian Ward

Christian Ward

Partner, People and Organisation, PwC Sverige

Tel 0709-29 42 02

Följ oss i sociala medier