PwC på Cyberförsvarsdagen – hur kan vi samverka mot framtidens cyberhot?

2019-02-14

Richard Oehme, PwC, på Cyberförsvarsdagen.

Foto: SOFF

På Cyberförsvarsdagen möts centrala aktörer för Sveriges cyberförsvar för en dialog kring skyddet av det digitala samhället. PwC var självklart på plats. Richard Oehme, Director Societal Security, modererade en intressant diskussion om privat och offentlig samverkan när det gäller Sveriges cyberförsvar.

Cyberförsvarsdagen arrangerades nu för fjärde året i rad av Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) i samarbete med Försvarets Radioanstalt, Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

"Vikten av samverkan ökar när allt fler offentliga verksamheter ofta är beroende av insatser från det privata näringslivet för att upprätthålla samhällsviktiga funktioner. Frågan börjar uppmärksammas allt mer inom ramen för totalförsvaret. Under det här tillfället fokuserade vi på vilken privat och offentlig samverkan som finns idag och hur den behöver formas för framtiden."

Medverkade gjorde Åke Holmgren (MSB) som inledde med att berätta om exempel på stöd som utvecklats under senare år i form av identifiering av samhällsviktig verksamhet, metodstöd, ökad säkerhet i cyber-fysiska system, utbildning och nationella övningar.

Mats Wallinder (Riksbanken), redogjorde för Privat-offentlig samverkan inom finansiell sektor (FSPOS). Tolv organisationer är med i FSPOS och syftet är att samverka, öva, kartlägga och dela info för att stärka den finansiella sektorerna förmåga att möta och hantera hit och kriser.

I den efterföljande paneldiskussionen medverkade även Pernilla Rönn (Combitech) och Fredrik Robertsson (Försvarsmakten). Panelen enades om att viktigaste förutsättningarna är etablerade arbetsmetoder och ramverk, resurser och att visa på nytta för att på så sätt skapa förtroende. Som utmaning lyftes bland annat informationsläckage.      

Fluortanten med i politikerdiskussion om cyberförsvar

Under dagen höll även Johan Wiktorin, Director Intelligence, i en debatt om politikernas syn på cyberförsvar. I debatten medverkade Niklas Karlsson (S), ordförande Försvarsutskottet, Beatrice Ask (M), vice ordförande Försvarsutskottet samt Daniel Bäckström (C), ledamot Försvarsutskottet.

Johan Wiktorin, PwC, på Cyberförsvarsdagen.

Foto: SOFF

Intressanta slutsatser från diskussionen var:

  • Cybersäkerhet är en folkbildningsfråga och det finns ingen verksamhet som inte berörs.
  • Grundläggande kunskaper i cybersäkerhet ska vara ett rekryteringskrav när man tillsätter chefer.
  • Cyberförsvaret måste prioriteras och det behövs ökade direkta investeringar inom området annars riskeras ännu större kostnader när incidenter väl inträffar.
  • Teknikutvecklingen innebär att även forskningsinsatserna när det gäller cyberförsvar måste öka.
  • Frågorna kopplade till cybersäkerhet måste upp i på ledningsnivå i alla organisationer.

Beatrice Ask tänkte även utanför ramarna när hon lanserade en idé om en modern variant av fluortanten, där varje arbetsplats skulle kunna besökas av en "cybertant" för grundläggande avstämning av cyberhygienen i verksamheten. Om den idén blir verklighet återstår att se, men att det behövs kompetensförstärkning i stora delar av samhället när det gäller cybersäkerhet råder det inget tvivel om.

Kontakta oss

Jakob Bundgaard

Cyber Security Leader & Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 13 23

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med din cyberstrategi?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Tjänster mot stora företag och myndigheter

Cybertjänster mot små och medelstora företag

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide