PwC på konferensen Information Management - Offentlig sektor 30 maj

2018-05-24

Hotbilden mot offentlig sektor - nu är det skarpt läge som gäller

I år är det valår. Därmed ökar hotbilden mot offentlig sektor i Sverige. Hur förberedda är kommunerna och landstingen mot cyberattacker? På denna konferens möts personer från olika typer av offentliga verksamheter för att bland annat diskutera just cyberrisker. 

Under konferensen kan du höra PwC:s cybersäkerhetsexpert Johan Wiktorin som ingående beskriver de hotbilder och sårbarheter som finns mot den offentliga sektorn.

– Det är tyvärr skarpt läge som gäller nu. Den offentliga sektorn har inte riktigt tagit in värdet på sin information, hotbilderna eller det ständigt expanderande Internet. Riskerna för vår information är oacceptabla ur ett medborgarperspektiv. Att hinna ikapp sin egen risktagning går dock med tålmodigt arbete byggt på kompetens och ökade resurser, säger Johan Wiktorin.

Konferensen är högaktuell för dig som till exempel är IT-chef, IT-strateg, IT-projektledare, CIO, CDO, IT-arkitekt, CISO, verksamhetsutvecklare, datakommunikationsansvarig, informationssäkerhetsansvarig eller systemarkitekt.

Konferensen hålls den 30 maj i Bryggarsalen i Stockholm.
 

Vill du veta mer?

Kontakta Sara Nelson, sara.nelson@pwc.com
 

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med din cyberstrategi?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Tjänster mot stora företag och myndigheter

Cybertjänster mot små och medelstora företag

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide