Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Förhindra cyberattacker med ett penetrationstest

Ligg steget före hackers

Cyberhoten mot organisationer ökar och hotbilderna blir allt mer komplexa och med fler olika aktörer. Många gånger finns det finansiella eller politiska mål med attackerna och som kan ge stora konsekvenser för verksamheten. Robusta IT-miljöer som omfattar både tekniska säkerhetssystem och kompetens bland medarbetare är en grundförutsättning för att bygga informations- och cybersäkerhet. Här är penetrationstest ett viktigt verktyg.

Vad är ett penetrationstest?

Under ett penetrationstest arbetar våra specialister med att identifiera och verifiera sårbarheter i er IT-miljö. Tillvägagångssättet liknar de metoder som en angripare eller hacker skulle använda för att attackera organisationen. På så sätt kan brister hittas under kontrollerade former och leda till slutsatser som hjälper er att stärka säkerheten. Ett penetrationstest ger även möjligheten att utvärdera organisationens förmåga att upptäcka dataintrång och agera.
 

Kontakta oss om du har frågor om penetrationstester

Vad kan vi hjälpa er med?

Här är exempel på vad vi hjälper våra kunder med när det gäller penetrationstest:

  • Penetrationstest av intern och extern IT-miljö
  • Penetrationstest av applikationer och enheter
  • Test av säkerhetsmedvetande vid nätfiske (phishing-kampanjer)
  • Fysiskt penetrationstest
  • Så kallade red teamtester

Vad får ni ut av ett penetrationstest?

Efter ett penetrationstest sammanfattas resultaten i en översiktlig rapport för ledningen. Rapporten är tydligt anpassad för organisationens ledning och beskriver nivå av IT-säkerhet och de sårbarheter som testet har identifierat. Penetrationstesten blir därmed ett viktigt verktyg som ledningen kan använda sig av för att planera och prioritera IT-arbetet och upprätthålla en sund riskhantering.

I rapporten finns även sårbarheterna beskrivna mer specifikt för CISO och IT-avdelning, med en riskbedömning och ett förslag på hur sårbarheten kan åtgärdas. På så sätt ges vägledning för till exempel IT-avdelningen, så att de kan hantera riskerna.
 

Kontakta oss

Anders Carlsson

Anders Carlsson

Director, Cyber Security and Digital Trust, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 63

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med din cybersäkerhet?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide