Chief Data Officer – ledningens kanske viktigaste roll i framtiden


Chief Data Officer är en ny framväxande roll på ledningsgruppsnivå. Förväntningarna är skyhöga på rollen. Företagsledningar hoppas att Chief Data Officern kommer att bidra med att bygga en kultur där rätt information används för att möta upp regulatoriska krav, hantera risker, identifiera marknadsmöjligheter och öka aktieägarvärde.
 

Vad förväntar man sig av rollen Chief Data Officer i dag?

Företag ser Chief Data Officer som en möjliggörare för att kunna möta ett stort antal kritiska och komplexa krav:

  • Förbättra kundupplevelsen genom ökad grad av personaliserade produkter och tjänster
  • Möta upp mot förändrade och ökade regulatoriska krav och hantera risker
  • Driva på innovation för att möjliggöra omvälvande förändring tvärs över kund, produkt, försäljnings- och distributionskanaler
  • Minska kostnader och redundans som resultat av multipla isolerade datasystem över affärsenheter.
     

Vilka är Chief Data Officers ansvarsområden?

Även om Chief Data Officers ansvar varierar mellan företag, så omfattas det normalt av tre delar:

  • Ansvar för företagets styrningsmodell av information (data governance) för säkerställning av rätt nivå på information, kvalitet, säkerhet och tillgänglighet till rätt kostnad.
  • Driva på ökad grad av data- och insiktsdriven beslutsfattande i alla delar av organisationen
  • Kravställa en dataarkitektur som både möjliggör en högkvalitativ rapporteringsförmåga samt en agil data- och insiktsdriven affärsutveckling och innovation.

En undersökning visar att inom ett par år har 80 procent av de stora företagen fullt ut etablerat en avdelning för Chief Data Officer. En annan global undersökning visar att 30 procent av de redan tillsatta Chief Data Officers rapporterar till företagets vd (CEO). Andra rapporterar till CIO, COO och CFO. Med andra ord: Chief Data Officer-rollens betydelse växer exponentiellt.

kvinna vid dator på kontor

Kontakta oss

Martin Karlström

Ansvarig Data and Analytics, PwC Sverige

Tel 0729-80 91 28

Följ oss i sociala medier