Chief Data Officer – ledningens kanske viktigaste roll i framtiden


Chief Data Officer är en ny framväxande roll på ledningsgruppsnivå. Rollen kan bidra till en kultur där rätt information används för att möta upp regulatoriska krav, hantera risker, identifiera marknadsmöjligheter och öka aktieägarvärde.
 

Så kan Chief Data Officer-rollen bidra till framgång

Chief Data Officern kan möta ett stort antal kritiska och komplexa krav:

  • Förbättra kundupplevelsen genom ökad grad av personaliserade produkter och tjänster
  • Möta upp mot förändrade och ökade regulatoriska krav och hantera risker
  • Driva på innovation för att möjliggöra omvälvande förändring tvärs över kund, produkt, försäljnings- och distributionskanaler
  • Minska kostnader och redundans som resultat av multipla isolerade datasystem över affärsenheter.
     

Dessa är Chief Data Officers ansvarsområden:

Även om Chief Data Officers ansvar varierar mellan företag, så omfattas det normalt av tre delar:

  • Ansvar för företagets styrningsmodell av information (data governance) för säkerställning av rätt nivå på information, kvalitet, säkerhet och tillgänglighet till rätt kostnad.
  • Driva på ökad grad av data- och insiktsdriven beslutsfattande i alla delar av organisationen
  • Kravställa en dataarkitektur som både möjliggör en högkvalitativ rapporteringsförmåga samt en agil data- och insiktsdriven affärsutveckling och innovation.

 

kvinna vid dator på kontor

Kontakta oss

Alexander Fritsch

Alexander Fritsch

Digital Strategy, Data & Analytics, PwC Sverige

Tel 0729-97 26 02

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om Data Analytics

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide