Test: Hur datadriven är din marknadsavdelning?

2018-02-01

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.
Hur datadriven är din marknadsavdelning? | PwC

Arbetar du datadrivet? Testa dig själv!

Sälj- och marknadsavdelningar som inte arbetar datadrivet har en mörk framtid. Är du nyfiken på hur långt din organisation kommit i datadrivet arbetssätt? Här kan du göra en nulägesanalys på fem minuter.

4 områden du måste behärska för att jobba datadrivet

1. Analysera kunden efter beteende- inte demografi!

Segmenterar du dina kunder efter demografi? Satsa på beteendedrivna variabler istället. Hur interagerar kunden med ditt företag, vilka produkter hen köper, när, var och hur? Beteende säger så mycket mer än kundens ålder och kön.

2. Strunta i magkänslan- agera utifrån data!

Beslut behöver vara baserade på data. Att ta steget från att vara driven av magkänsla till att vara datadriven, är kärnan till lyckad digital marknadsföring. Insikter och analys är dock värdelösa om organisationen inte agerar på den. För att få ut värde av analys och insikter måste dessa helt och hållet integreras i hur du tänker och fattar beslut.

3. Skaffa dig stöd från ledningen

Att ha stöd i ledningen är avgörande för att kunna att jobba datadrivet. Ser ledningen analys som en kostnad eller som en källa till intäkt och en strategisk värdeskapare? Perspektivet lägger grunden för hur väl analysverksamheten kan utvecklas.

4. Lägg grunden till en mogen analysstruktur

All data är värdelös till dess att du börjar använda den. Du måste skala upp data och att ha en uppdaterad data dictionary för att lägga grunden till en mogen analysstruktur. Även legala faktorer som till exempel GDPR är viktiga för att kunna arbeta datadrivet.
 

Gör din nulägesanalys nu - svar inom 24 timmar

Hur långt har din organisation kommit inom de här fyra områdena? Jobbar du datadrivet? Gör testet nu!  Det tar fem minuter att göra och du får en personlig och kostnadsfri utvärdering inom 24 timmar.

Kontakta oss

Garance Legrand
Ansvarig Analytics & Artificiell Intelligens
Tel 0729-80 99 66
Email

Följ oss