Hur datadriven är din marknadsavdelning?

2017-11-28

Hur datadriven är din marknadsavdelning? | PwC


"Rätt budskap till rätt person i rätt tid”, har du hört det förut? Inom marknad och försäljning har vi länge pratat om att jobba datadrivet, men till hur stor utsträckning gör vi det? För att ta reda på det, har vi identifierat fyra områden som beskriver hur analytiskt mogen en sälj- och marknadsorganisation är. Hur mogen är din? Gör testet!
 

Sälj- och marknadsavdelningar runt om i världen har tagit många steg framåt för att jobba datadrivet. Många optimerar de digitala kanalerna och har en viss grad av automatisering i sin kommunikation. Men det finns många begränsningar som hindrat framstegen. Många marknadschefer och försäljningschefer har de senaste åren brottats med bristande systemstöd, och inte minst med data som är uppdelad i silos, liksom övriga organisationen tyvärr också kan vara.

Men nu börjar det vända. Nu finns alla förutsättningar och inser att vi bara skrapat på ytan av allt vad automatiserad och datadriven marknadsföring och försäljning innebär.

Vad är då nästa steg framåt? Ta reda på det genom att göra en nulägesanalys av din organisation.
 

4 områden din organisation bör behärska för att jobba datadrivet

1. Analysera kunden

Kundsegment kan vara uppdelade på många olika vis. De här segmenten, som utgör grunden för marknadsföring och försäljning, kan vara mer eller mindre baserade på dataanalys. Om du segmenterar dina kunder efter demografi, är det hög tid att gå över till beteendedrivna variabler. Beteende hittar du exempelvis i hur kunden interagerar med ditt företag, vilka produkter hen köper, hur eller när kunden köper. Beteende säger så mycket mer om kundens behov än vad våra fördomar säger om kunden kring dennes ålder, kön etc.

2. Ta in dataanalys i affären

Beslut behöver vara baserade på data. Att ta steget från att vara driven av magkänsla till att vara datadriven, är kärnan till lyckad digital marknadsföring. Insikter och analys är dock värdelösa om organisationen inte agerar på den. För att få ut värde av  analys och insikter måste dessa helt och hållet integreras i hur du tänker och fattar beslut.

3. Skapa den rätta kulturen

Att ha stöd i ledningen är avgörande för att kunna skapa kulturen att jobba datadrivet. Ser ledningen analys som en kostnad eller som en källa till intäkt och en strategisk värdeskapare? Perspektivet lägger grunden för hur väl analysverksamheten kan utvecklas.

4. Tillgång till data

Grunden för att kunna jobba datadrivet är att ha tillgång till datan. Och kom ihåg att all data är värdelös till dess att du börjar använda den.

Förmågan att skala upp data, att dela data inom organisationen och att ha en uppdaterad data dictionary, är tre viktiga element som lägger grunden till en mogen analysstruktur. Även legala faktorer som till exempel efterleva regelverk som GDPR är av oerhörd vikt för att över huvud taget kunna arbeta i stor skala med sin data. Allt det här är viktiga förutsättningar för att komma vidare med kundanalysen, kulturen och affären.

 

Gör din nulägesanalys

Hur långt har din organisation kommit inom de här fyra områdena? Jobbar du datadrivet? Gör testet!

Du får en uppskattning av hur långt du kommit i det datadrivna arbetet. Testet "Analytics Self Assessment" utvärderar hur analysorienterad din sälj- och marknadsorganisation är. Det tar fem minuter att göra och du får en personlig och kostnadsfri utvärdering inom 24 timmar.

Kontakta oss

Garance Legrand
Ansvarig Analytics & Artificiell Intelligens
Tel 0729-80 99 66
Email

Följ oss