Digitala chefsrollen CDO fortsätter att växa globalt

2017-11-23

cyber space-signaler


Allt fler företag anställer en chef för att hantera företagets digitala transformation. 19 procent av världens största 2500 företag har en CDO, Chief Digital Officer, en siffra som har ökat från 6 procent på ett år. Vad beror det på och hur ser rollen ut? Det visar en rapport från Strategy&.
 

Många företagsledare inser att de behöver starka ledare med avancerad digital kunskap för att kunna anpassa företagets organisation och verksamhet till den snabbt föränderliga omvärlden. Strategy& har tagit tempen på de största 2500 företagen i världen och presenterar resultatet i rapporten "Chief Digital Officer Study". Den visar att 2016 hade 19 procent anställt en CDO för att ta hand om företagets digitala resa. 60 procent av ledarna hade blivit tillsatta efter 2015.

 

Avancerad teknisk kunskap behövs

Rapporten belyser även CDO:ns roll. Varför behövs en sådan? Vilket värde tillför den rollen företaget? Genom att anställa en digital chef sänder företaget en signal såväl internt i organisationen som åt marknaden att de tar de här frågorna på allvar. Företagsledare förstår att de måste hänga med i digitaliseringen och därmed ha medarbetare med avancerad digital kompetens. Samt för att få genomslagskraft behöver man ta fram och följa en övergripande strategi som integreras med företagets strategi.

Avancerad digital kunskap ligger högt upp på agendan även för svenska företag.

– I nästan alla våra konsultuppdrag finns frågan om digitalisering med. Det kan handla om förvärv eller strategi, men digitala frågor finns högt upp på agendan, säger Christian Käfling på Strategy& i Sverige.
 

Varför anställa en CDO?

En nytillträdd digital ledare kan hantera en rad utmaningar som är till nytta för företaget: 

 1. Kartlägga pågående digitala initiativ som finns utspridda i organisationen.
 2. Skapa en central översyn och leda arbetet framgent.
 3. Hantera attityder i organisationen som t ex ovilja till förändring.
 4. Kunskap om lagar och regler.
 5. Mätning av olika digitala kanaler, utvärdering av olika sajter, etc.
   

40 procent CDO:s på ledningsnivå

I rapporten används titeln CDO, Chief Digital Officer, för att beskriva den som är ansvarig för att hantera den digitala transformationen på hens företag eller organisation. Titeln varierar och likaså nivån som hen sitter på. Det kan vara på ledningsnivå; Chief Digital Officer, Chief Information Officer (CIO), Chief Marketing Officer (CMO) eller motsvarande. Det kan också vara en vd eller en Director of Digital som leder arbetet, detta är fortfarande vanligt förekommande. Andelen CDO:s som finns med på ledningsnivå har inte ökat sedan 2015. Den ligger kvar på 40 procent. Och det är flest stora företag i USA och Europa som har en sådan roll. Det är fortfarande flest män. En förändring som kan skönjas är att det börjar bli vanligt med CDO:s på banker och finansföretag då de också har börjat jobba med kundupplevelser och interna digitala processer. I 2015 års studie låg konsumentföretag i klar ledning.
 

"Chief Digital Officer Study" visar att:

 • 19% av världens största företag har en CDO, vilket kan jämföras med 6% året innan.
 • 38% av företagen i Europa, Mellanöstern och Afrika har en CDO, följt av 23% i Nordamerika och 7% i Asien och Stillahavsområdet.
 • 32% av alla CDO har teknisk bakgrund, vilket kan jämföras med 14% året innan. 39% har bakgrunder inom marknad, sälj och kundservice, en siffra som har minskat sen året innan från 53%.
 • 40% är med i företagsledningen, av dessa är det 67% som har titeln Chief Digital Officer.
   

Om rapporten

Strategy& har tittat på de 2 500 största företagen i världen. Rapporten innehåller djupintervjuer med CDO:s och belyser även själva rollen.

Fakta

 • 19% av företagen har en CDO, chef inom digital transformation
 • 38% av företag inom EMEA har en CDO
 • 32% av alla CDO har teknisk bakgrund
 • 40% är med i företagsledningen
loading-player

Playback of this video is not currently available

Ledarskap för moderna myndigheter i en digital era

Kontakta oss

Christian Käfling

Strategy&, PwC Sverige

Tel 0709-29 39 26

Följ oss i sociala medier