Tre svenska företag bland världens mest effektiva inom innovation

2019-05-06

Omslag rapport Global Innovation 1000

För fjortonde året i rad presenterar strategikonsulten Strategy&, som är en del av PwC, rapporten "Global Innovation 1000" om forskning och utveckling (FoU). I rapporten ingår de tusen publika företag i världen som investerar mest i FoU. Bland dessa företag finns femton bolag med huvudkontor i Sverige.

– Vår research har gång på gång visat att det inte finns något samband mellan storleken på ett företags FoU-investering och dess finansiella framgång. Däremot finns det företag som konsekvent presterar bättre än sina konkurrenter finansiellt, trots en lägre investering i FoU. Dessa effektiva innovationsföretag kallar vi för High-Leverage Innovators och vad de gör för att överträffa sina konkurrenter kan man läsa om i vår rapport, säger Axel Holm, Director PwC:s Strategy& i Sverige.

De 1000 företag som investerar mest i FoU i världen ökade sina investeringar med 11,4 procent under 2018, den högsta ökningen på mer än tio år – 15 företag på listan var svenska. 

De 1000 publika företagen som investerade mest i FoU spenderade tillsammans 782 miljarder dollar 2018 vilket utgjorde 40 procent av de globala FoU utgifterna. 15 svenska bolag kvalificerade sig som en av världens 1000 största investerare i FoU. Tillsammans investerade de cirka 10,6 miljarder dollar. De svenska företagens investeringar i FoU är dock i hög grad beroende av Ericsson och Volvo som tillsammans representerar 63 procent av de svenska företagens totala investeringar i FoU. Våra nordiska grannar Danmark hade åtta bolag på listan, Finland sju och Norge två. 

Tre svenska företag bland de nio procent som överträffar konkurrenterna trots mindre FoU

I årets studie var det endast 88 av 1000 företag, eller nio procent som kvalificerade sig som "High-Leverage Innovators". Några exempel på dessa företag är Apple, AT&T och Black & Decker. Tre svenska företag kvalificerade sig också: Hexagon, Essity (tidigare SCA) och Assa Abloy. 

De mest effektiva bolagen inom innovation genererar två till tre gånger mer tillväxt

De mest effektiva bolagen utklassade sina konkurrenter under en femårsperiod baserat på sju finansiella nyckeltal, som exempelvis omfattar tillväxt i börsvärde, försäljning, bruttomarginal, bruttovinst och rörelsemarginal. Samtidigt investerade dessa bolag mindre i FoU än medianen i sin industri. 

De mest effektiva bolagen inom innovation står sig bättre i lågkonjunktur

De mest effektiva bolagen är bättre rustade mot konjunkturnedgångar. Siffror från tidigare lågkonjunktur 2007-2012 visar att "High-Leverage Innovators" återhämtade sig både snabbare och starkare än jämförelsebolagen på Global Innovation 1000-listan.

De effektiva innovationsbolagen överträffar konkurrenterna inom sex områden

De mest effektiva bolagen överglänser sina konkurrenter inom sex områden. Ladda ner och läs mer om detta i vår rapport.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi och vårt nätverk kan hjälpa dig med din transformation!
 


Ladda ner och läs den svenska rapporten

What Swedish Top Innovators Get Right


"Vår research har gång på gång visat att det inte finns något samband mellan storleken på ett företags FoU-investering och dess finansiella framgång. Däremot finns det företag som konsekvent presterar bättre än sina konkurrenter finansiellt, trots en lägre investering i FoU. Dessa effektiva innovationsföretag kallar vi för High-Leverage Innovators och vad de gör för att överträffa sina konkurrenter kan man läsa om i vår rapport."

Axel Holm, Director PwC:s Strategy& i Sverige

Ladda ner och läs rapporten

What Swedish Top Innovators Get Right

Kontakta oss

Axel Holm

Axel Holm

Director Strategy&, PwC Sverige

Tel 0709-29 14 05

Följ oss i sociala medier