Rätt sätt i styrelsearbete

För fjärde året i rad anordnar PwC i samarbete med StyrelseAkademien Stockholm en kostnadsfri, grundläggande seminarieserie om styrelsearbete som innehåller fyra avsnitt: VARFÖR finns det styrelser i aktiebolag? VAD ska styrelsen göra? VILKA bör ingå i styrelsen? HUR skapar du ett framgångsrikt styrelsearbete? Vi avslutar serien med en inspirationsföreläsning.


Som ledamot i en styrelse är det inte helt lätt att utföra ett effektivt och strukturerat styrelsearbete som faktiskt bidrar till bolagets framgång och skapar värde för ägarna. Det är vanligt att styrelsen fastnar i operativa och kontrollerande frågor vilket gör att det kan gå långsammare att nå de uppsatta målen. Känner du igen dig? I så fall ska du veta att du inte är ensam om de här utmaningarna. I denna seminarieserie ger vi, tillsammans med StyrelseAkademiens kunniga föreläsare, dig tips och guidning så att du kan göra skillnad i styrelserummet!

Du kan välja om du vill delta vid enstaka seminarier eller hela serien. Eftersom platserna är begränsade och snabbt brukar ta slut, anmäl dig redan i dag! Deltar du i minst tre av de fyra första seminarierna erhåller du ett diplom.

Seminarieserien är öppen för alla men vänder sig främst till styrelseledamöter och vd i icke noterade aktiebolag med en omsättning över 20 miljoner kronor.

logotype PwC


 

PwC är Sveriges ledande revisions- och rådgivningsföretag med 2 800 medarbetare på 34 kontor runt om i landet. Med unik branschinsikt och djup kunskap inom affärsrådgivning, verksamhetsutveckling och finansiell revision utvecklar vi nya perspektiv och ger värdefulla råd till svenskt näringsliv.

StyrelseAkademien är i dag Europas näst största och snabbast växande styrelseinstitut med nära 7 000 medlemmar runt om i landet. Vi hjälper dig att göra skillnad i styrelserummet genom utbildning, certifiering i styrelsearbete, styrelseförmedling, styrelseutvärderingar, opinionsbildning och nätverkande.

"Informationsrikt, igenkännande och även tankeväckande."

"Bra att det var generell kunskap och konkreta tips som lärdes ut."

"Oerhört inspirerande!"

Deltagarnas betygsnitt av den senaste seminarieserien blev 4,4 av 5,0
 

Seminarieserie: Rätt sätt i styrelsearbete | PwC

Rätt styrning - Varför?

Onsdag 26 september kl. 08.00-09.00
Föreläsare: Torsten Örtengren

Rätt styrning är grunden för ett bra styrelsearbete. På det här frukostseminariet får du en introduktion om bolagsstyrning - Corporate Governance. Vad måste en styrelseledamot kunna om vår aktiebolagslag, vilket är styrelsens ansvar och varför är det viktigt med en tydlig rollfördelning mellan ägare, styrelse och vd?

Rätt bemanning - Vilka?

Onsdag 14 november kl. 08.00-09.00
Föreläsare: Karin Steen

Rätt bemanning av styrelser är en förutsättning för ett gott arbete men fortfarande en stor utmaning för många ägare. Ett företags olika livsfaser kräver ofta att styrelsens sammansättning behöver utvecklas. I seminariet redogör vi för vad som är viktigt att tänka på när en styrelse ska utses.
 

Rätt inriktning - Vad?

Onsdag 17 oktober kl. 08.00-09.00
Föreläsare: Hans Lundmark

Rätt inriktning handlar om att skapa värde för bolagens intressenter vilket är det viktigaste men kanske svåraste i styrelsens roll. Seminariet tar upp frågor såsom: Vad har styrelsen för arbetsuppgifter? Hur ska styrelsen uppnå balans mellan de kortsiktiga och långsiktiga målen? Hur ska styrelsen säkerställa att det finns ett effektivt samspel mellan vd och ledning?

Rätt arbetssätt - Hur?

Onsdag 5 december kl. 08.00-09.00
Föreläsare: Karin Steen

Rätt arbetssätt är seminariet där du får tips på hur du kan skapa ett mer framgångsrikt styrelsearbete. Vi kommer bland annat berätta om hur styrelsen kan upprätta en bra årsplan samt hur man lägger upp ett strukturerat och effektivt styrelsemöte. Dessutom diskuterar vi vikten av styrelseutvärderingar.
 

Inspirationsföreläsning

Tisdag 15 januari 2019 kl. 08.00-09.00
Föreläsare: Lottie Knutson

Som avslutning på seminarieserien har vi bjudit in Lottie Knutson. I sin roll som kommunikationsdirektör på Fritidsresor gick hon rakt genom tv-rutorna i samband med tsunamikatastrofen i Thailand. Även före tsunamin hade hon fått yrkesmässig erfarenhet av kriser från bland annat massuppsägningar och Gottrörakatastrofen.

Under inspirationsföreläsningen kommer Lottie berätta om hur man som styrelse kan arbeta med kommunikation och krishantering. Hon kommer även att dela med av sina egna övergripande erfarenheter och perspektiv kring styrelsearbete.
 

Föreläsare

Torsten Örtengren

Torsten Örtengren

Torsten har en mycket bred erfarenhet i ledande befattningar inom finans, ekonomi och juridik samt från styrelsearbete. Som entreprenör har han startat, drivit, köpt och sålt egna verksamheter. Torsten är partner på FNCA sedan 2015, med fokus på rådgivning till styrelser och ledningar i noterade bolag. Han är för närvarande styrelseordförande i PR Vård Holding AB, The Real Group AB samt har haft ett flertal andra styrelseuppdrag som ordförande och ledamot.
 

Hans Lundmark

Hans Lundmark

Hans arbetar i dag som coach och mentor till små och medelstora företag, främst ägarledda familjeföretag. Han är även ackrediterad lärare för styrelseutbildningar inom StyrelseAkademien och vid Handelshögskolan i Stockholm. Hans har lång erfarenhet som grundare, ägare, styrelseledamot och vd i ett antal större och mindre svenska och amerikanska företag inom IT- och telekomsektorn.

Karin Steen

Karin Steen

Karin har mer än 25 års erfarenhet av företagsledning och företagsutveckling från entreprenörsdrivna tillväxtbolag, där hon bland annat har haft uppdrag som styrelseordförande, vd och affärsområdeschef. Karin har som delägare köpt, drivit och sålt företag.

Lottie Knutson

Lottie Knutson

Lottie är styrelseledamot i bland annat Cloetta, Stena Line, Scandic och Swedavia och var tidigare verksam på Fritidsresor och SAS. Hennes långa yrkeserfarenhet, som omfattat stora digitala omställningar och mycket turbulenta situationer, har gjort henne till expert på kommunikation och krishantering.

Kontakt

Frågor om innehållet i seminarieserien, maila Lena Hasselborn eller ring
010-213 38 09.
Frågor om anmälan, maila Sofie Järdö eller ring 010-212 60 78.

Plats och övrig info

PwC, Torsgatan 21, Stockholm (se karta)

Kaffe och smörgås serveras vid varje tillfälle från kl. 07.30 och efter seminariet finns möjlighet till eftermingel.

Datum och tid

Seminarier
Onsdagar 26 september, 17 oktober,
14 november och 5 december.
Kl. 08.00-09.00

Inspirationsföreläsning
Tisdag 15 januari
Kl. 08.00-09.00
 

Följ oss i sociala medier