Välkommen till HR Arena: Speed den 16 mars 2016

I den digitala eran känner organisationer en ständig press att ställas om i takt med att omgivningen förändras. HR har en viktig roll i att möjliggöra organisationens transformationsresa - och att göra det snabbt!

Anmäl dig till HR Arena: Speed den 16 mars för att ta del av intressanta insikter och diskussioner om hur HR kan hjälpa organisationer att öka transformationstakten. Under HR Arena Speed får du inblick i hur ledare inom näringslivet arbetar för att anpassa sin verksamhet till nya förutsättningar och hur HR kan arbeta för att stötta deras företag i denna transformationsresa.

På HR Arena Speed kommer Stefan att prata om SEB:s förändringsresa och hur banken fokuserar kring en stabil balans mellan innovation, disruption och en hållbar kärnaffär. Hur man lyckas att driva förändring med långsiktiga effekter.

Vi möter också entreprenöriella Truecaller som berättar om deras exponentiella utvecklingsresa och hur de lyckats bygga en organisation från noll till hundra. Låt dig även inspireras av PwC-specialisternas insikter kring vikten av att identifiera styrkor i företagskulturen och incitamentsprogram för att driva förändring.

Vi ses!

Anmäl dig till HR Arena

Obs, begränsat antal platser.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Talare

Anna Fredrixson

 Truecaller: Global expansion kräver en tydlig People-strategi

Det svenska IT-undret upphör aldrig att förvåna. Men till och med svenska mått mätt är Truecallers framgångar exceptionella. Sedan starten 2010 har grundarna Alan Mamedi och Nari Zarringhalam och utvecklat företaget till en global aktör. Idag har 250 miljoner användare globalt laddat ner Truecaller-appen som håller koll på mer än två miljarder mobilnummer. 

Truecaller gör användarnas mobilkommunikation smartare och låter användarna se vem som ringer, oavsett om de har numret i sin telefonbok eller inte, se om vänner är tillgängliga för samtal samt blocka spammers eller telemarketers. Truecaller såg möjligheterna i utvecklingsländer där användare har kontantkort till sina mobiler, byter nummer ofta och där fast telefoni och telefonkataloger aldrig funnits vilket gjort appen enormt uppskattad. Expansionen har varit av explosionsartad karaktär med världens stora riskkapitalbolag som engagerade investerare. I Indien 2016 var WhatsApp, Facebook och Truecaller de mest nedladdade apparna för Android. Resan har varit snabb, omskakande och ständigt intensiv. 

HR Arena Speed välkomnar Anna Fredrixon, Chief HR Officer på Truecaller. Här berättar hon om de utmaningar och möjligheter som en snabbväxande organisation erbjuder och hur man snabbt bygger en organisation ifrån noll till hundra. Vidare kommer Anna att berätta hur man prioriterar när man måste agera agilt och hur Truecaller har skapat sin People-strategi för att kunna locka till sig högkvalitativ teknisk kompetens i stenhård konkurrens. Truecaller arbetar värderingsstyrt och snabbhet är deras styrka som genomsyrar allt de gör.

Stefan Davill

SEB Stefan Davill: Balansen mellan kärnaffär och innovation

För SEB är förmågan att snabbt anpassa och expandera verksamheten till nya förutsättningar helt avgörande för att kunna vara fortsatt relevanta för marknaden och för medarbetarna. Bankens HR-strategier i samband med transformationsresan har i mångt och mycket präglats av SEB Way, som ursprungligen lanserades som ett LEAN-program men som utvecklades till en intern konsultavdelning. SEB Way har bidragit till bankens möjligheter att transformera sin affär, hantera regelverk och genomföra digital transformation. 

Stefan Davill är Head of Marketing & Communication Private & SME och tidigare Head of SEB Way. På HR Arena Speed kommer Stefan att prata om SEB:s förändringsresa och hur banken fokuserar kring en stabil balans mellan innovation, disruption och en hållbar kärnaffär. Hur har man lyckats förena affärsmål och efterlevnad? Ta del av en spännande exposé av hur SEB lyckas att driva förändring med långsiktiga effekter.

Per Hannover

Per Hannover, Strategy&: Så blir en stark företagskultur en del av framgångsstrategierna

Genom att låta företagskulturen vara en aktiv del av företagens strategier kan man nå stora framgångar i form av tillväxt, lönsamhet och medarbetare som trivs. Din företagskultur bör nämligen ses som en tillgång ingen kan kopiera.

Kulturen kan antingen förstärka eller undergräva strategierna inom verksamheten. På företag där strategierna inte kopplas direkt till utförande, ja där ser vi chefer som anklagar medarbetarna för bakåtsträvande och obenägna till förändring.

Det är viktigt att förstärka din företagskultur och inte nödvändigtvis förändra den från grunden. Det gäller att definiera ett antal element i kulturen och satsa på chefer och medarbetare som besitter de beteenden du vill se mer av och se till att den positiva energin i din kultur sprids som ringar på vattnet.

Hur gör man detta praktiskt? Per Hannover på PwC:s Strategy& har en mångårig erfarenhet av att bistå stora organisationer med effektiva strategier. På HR Arena Speed kommer Per att diskutera hur man uppnår en Strategy that Works inklusive hur man kan låta företagskulturen bidra i strategiarbetet.

Michal Herink

Michal Herink, PwC Tax: Hur ska man attrahera framtidens medarbetare?

I dag ser vi även en ny generationen som ställer nya krav på arbetsgivare och arbetsplatser som kan vara både digitala och globala. Hur långt kommer arbetsgivarna med löften om ”fast anställning, flextid, delägarskap om 15 år och tryggad tillvaro” egentligen? Är lön, bonus och status verkligen de rätta verktygen?

Att attrahera och behålla kompetenta medarbetare är en utmaning som företag och organisationer alltid har haft. Men i dagens dynamiska värld har digitaliseringen och globaliseringen ställt frågan på sin spets.

Konkurrensen om de bästa talangerna är stenhård och det gäller att kunna erbjuda helt nya incitamentslösningar. Traditionellt har företag och organisationer använt sig av olika sorters incitamentsprogram och belöningssystem för att locka och behålla medarbetare. Det är nu viktigare än någonsin att identifiera, utveckla och använda de rätta incitamentsverktygen för att kunna attrahera och behålla nyckelmedarbetarna. 

PwC:s skatteexpert Michal Herink kommer här att presentera utmaningarna och möjligheter som moderna incitamentprogram erbjuder och varför man bör tänka efter noga på exakt vad man vill åstadkomma.

Hur ska man attrahera framtidens medarbetare?

Agenda

07:30-08:00 Registrering och frukost
08:00-08:25 Inledning
08:25-08:50 Stefan Davill, SEB: Balansen mellan kärnaffär och innovation
08:50-09:15 Per Hannover, Strategy&: Så blir en stark företagskultur en del av framgångsstrategierna
09:15-09:40 Anna Fredrixon, Truecaller: Global expansion kräver en tydlig People-strategi
09:40-10:05 Michal Herink, PwC Tax: Hur ska man attrahera framtidens medarbetare?
10:05-10:10 Avrundning
10:10-10:30 Fika och mingel

Vad är HR Arena?

HR Arena är idag ett väletablerat forum med tusentals besökare sedan starten 2012. Inbjudna gäster från företag och organisationer delar med sig av insikter kring ämnen som mobility, transformationer, belöningssystem, mångfald, skattefrågor, medarbetarkultur och mycket mer.

HR Arena är kostnadsfritt och genomförs fyra gånger per år på PwC i Stockholm. HR Arena är uppskattade och välbesökta tillställningar där publiken även nätverkar och knyter värdefulla kontakter.

Kontakta oss

Susanna Hallner

People and Organisation, PwC Sverige

Tel 0729-80 91 68

Följ oss