Så går du från ord till handling med hållbarhetsarbetet i din styrelse

Börsbolagen och ESG: Omställning pågår, men hur ser vägen framåt? 

Klimat, biologisk mångfald och mänskliga rättigheter är några av de frågor som får ytterligare tyngd i samhället när en våg av nya EU-regleringar sveper in de kommande åren.  För att hjälpa bolagsstyrelser att navigera på den nya hållbara spelplanen för näringslivet och offentlig sektor lanserar Styrelseakademien en seminarieserie i fyra delar tillsammans med WWF och PwC.

Se andra seminariet "Börsbolagen och hållbarhetsarbetet" från 24 maj
Se trailer inför seminarieserien
Se första seminariet "Finansbranschen och hållbarhetsarbetet" från 9 mars

På agendan 24 maj

ESG och börsbolagen: Hållbarhet, konkurrenskraft och lönsamhet kan hänga ihop, men hur? 
Vågen av hållbarhetsregleringar sveper över EU, vad innebär den nya CSRD- lagen och vilka krav ställer kapitalförvaltare och investerare på börsbolagen i framtiden?

Biologisk mångfald
Vid COP15-mötet 2022 beslutades om en global plan för att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald senast 2030. Hur påverkar kraven på omdirigering av kapitalflöden börsbolagen och hur bör en börsbolagsstyrelse agera?

Klimat: Den stora Net Zero-utmaningen
Allt fler bolag sätter vetenskapliga klimatmål som omfattar en större del av värdekedjan. Trycket på att visa konkreta åtgärder som leder till utsläppsminskningar ökar. Vad behöver styrelser känna till och förstå?

Bolagsstyrning
Vilken är styrelsens viktigaste roll i arbetet med att utforma och följa upp en hållbar affärsstrategi som tydliggör miljöeffekter, samhällspåverkan och bolagets finansiella bärkraft? 

Börsbolagen och mänskliga rättigheter: fokus på S i ESG!
Nya regleringar kring mänskliga rättigheter ställer omfattande krav på bolagens arbete längs HELA leverantörskedjan. Hur ska styrelser arbeta med frågor som barnarbete, drägliga arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald?

Kommande tillfällen

14 september: Offentlig sektor och hållbarhetsarbetet

Delta fysiskt hos PwC
Delta digitalt

19 oktober:  SME-bolagen och hållbarhetsarbetet
Delta fysiskt hos PwC
Delta digitalt

Medverkande

Margareta Renström Lindhe

Margareta Renström Lindhe

Margareta är biogeovetare med drygt 20 års erfarenhet av internationellt miljöarbete. Hon har varit med och drivit utvecklingen av internationella hållbarhetsstandarder för skog, palmolja och soja. I dag senior sakkunnig för biologisk mångfald och företag på WWF Sverige.

Carl Lindgren

Carl Lindgren

Carl har ett långt förflutet som storföretagsrevisor och ordförande i KPMG Sverige. Djupt engagerad i hållbarhet och samhällsfrågor genom sin roll som styrelseordförande för Plan International och ledamot för Världsnaturfonden AB, Global Challenges och Tenure Facility.

Ylva Hammargren

Ylva Hammargren

Ylva arbetar sedan 2011 i styrelsen för miljöteknikbolaget Nederman och ordförande för revisionskommittén. Tidigare ledamot i skogsindustrikoncernen Södra. Lång erfarenhet från chefspositioner i svensk industri och på SKF, nu som Business Line Manager Powertrain and Two wheelers.

Emma Ihre

Emma Ihre

Emma är i dag Head of Sustainability på Embracer Group, vice ordförande för Sjunde AP-fonden och adjungerad styrelseledamot för Investor. Tidigare hållbarhetschef på Mannheimer Swartling Advokatbyrå och ansvarat för hållbart företagande på Finansdepartementet.

Johan Jacobsson, PwC

Johan Jacobsson

Johan ansvarar för klimatrelaterad rådgivning på PwC och har lång erfarenhet från att hjälpa industrin med sin omställning till lägre koldioxidutsläpp. Johan arbetar inriktat mot att få företagen att förstå sina utsläpp både utifrån ett impactperspektiv och ett finansiellt perspektiv.

Mikael Salo

Mikael Salo

Moderator Hållbarhetsexpert med uppdrag för Di Gruppen och som hållbarhetschef för ett börsnoterat bolag samt föreläsare och moderator. Tidigare chefredaktör för Aktuell Hållbarhet och står bakom koncept som Hållbart näringsliv. Leder utbildningen "Hållbarhet och nya EU-lagen CSRD" för Styrelseakademien.

Kontakta oss

Marie-Anne Brändström

Marie-Anne Brändström

Projektledare events, PwC Sverige

Tel 0723-53 05 00

Följ oss i sociala medier