Sparksapp – hjälper unga att hitta roliga grejer att göra på fritiden

2020-10-25

Experience Consulting på PwC har utvecklat Sparks-appen

En app som gör det enklare för ungdomar att hitta meningsfulla fritidssysslor har lanserats. Experience Consulting på PwC har hjälpt den ideella föreningen Sparks Generation att utveckla tjänsten. 

Psykiska ohälsan ökar bland unga i kombination med att idrottandet aldrig har varit så lågt. Och all forskning visar på att ungdomar som har ett fritidsintresse både mår mycket bättre generellt och presterar bättre i skolan. Generation Z spenderar i dag mer än 8 timmar om dagen online vilket gör det svårt för föreningar och kommuner att nå ungdomarna om man inte har en digital närvaro. Sparks-appen kan alltså vara lösningen på ett angeläget samhällsproblem.
 

"Vi har byggt hela appen insiktsdrivet, prototypbaserat och i nära samarbete med slutanvändarna."

Petra Stenqvist, Chief Experience Officer, PwC Sverige

Vad är Sparks-appen?

Tjänsten sparksapp.se är en webbapp som kopplar ihop kommuner, föreningar och ungdomsverksamheter över hela landet med ungdomar i 10-16-årsåldern, så att de ska kunna hitta något meningsfullt att göra. Appen ger ungdomarna tillgång till en bredd av aktiviteter med konkreta och gratis prova-på-erbjudanden som kan hjälpa dem att hitta ett fritidsintresse och sammanhang att utvecklas i. Och föreningarna får möjligheten att nå ut till ungdomarna och underlag för att utveckla sin ungdomsverksamhet genom ungdomarnas feedback.
 

Sparks-appen

Hur gick arbetet till?

Arbetet tillsammans med Sparks Generation började under våren 2020 och lansering skedde 14 oktober i samarbete med Uppland Bros kommun. 

– Vi har byggt hela appen insiktsdrivet, prototypbaserat och i nära samarbete med slutanvändarna, säger Petra Stenqvist, Chief Experience Officer PwC, som tillägger att det känns extra roligt då vi delar visionen om ett mer inkluderande och hållbart samhälle.

Vad har uppdragsgivaren fått hjälp med?

I arbetet med att utveckla tjänsten har PwC Experience Center bidragit med Business case, det vill säga beslutsunderlaget, X-perience, det vill säga design, samt den tekniska lösningen.
 

Kontakta oss

Petra Stenqvist

Petra Stenqvist

Chief Experience Officer, PwC Sverige

Följ oss i sociala medier