Att se fördelar med workshops och samarbete på distans

2020-05-03

samarbete på distans - kvinna i videokonferens

Att samlas i ett rum och skapa tillsammans är fantastiskt - men när samarbetet sker på distans upplever många att det blir ineffektivt. Här får du tips på hur du håller motivationen igång, kulturen levande och hjulen rullande. Börja med att ta ett stort grodhopp in i en mer digital framtid.

Här får du tips på hur du håller dig och ditt team motiverat, kulturen levande och hjulen rullande. 

Många upplever att det går mer långsamt att samarbeta på distans och att arbetet blir mindre effektivt. Vi på PwC har många års erfarenhet av att skapa goda fysiska och digitala upplevelser och vi har sett goda exempel på hur företag ser allt fler fördelar med samarbete på distans. Det vill säga om det görs på rätt sätt.
 

Samverka tvärfunktionellt

Vi tror på att släppa loss kraften i tvärfunktionella team och samverka med varandra oavsett var i världen vi befinner oss. Genom att designa mötesplatser specifikt för virtuella möten eller workshops har vi lyckats samla team och genomfört arbete som annars hade blivit satt på vänt. 

Hjälp varandra

Vi tror också på att bygga en samskapande och kreativ kultur på distans. Vi vet att medarbetare är mer öppna att dela idéer när de samarbetar digitalt. Människor stödjer sådant som de själva har varit med och skapat - även virtuellt. Sänk trösklarna, inkludera alla och visa praktiskt hur man gör, med väl faciliterade möten och gruppövningar där alla får komma till tals.

Uppmuntra och bekräfta

Osäkerhet leder till rädsla, vilket gör att vi människor går i försvar och blir obenägna att ta risker. Men om du bekräftar och delar känslor med ditt team och uppmuntrar ett upplevelsebaserat lärande och ett gemensamt utforskande, så kan du hjälpa teammedlemmarna att se och uppskatta möjligheterna som förändringen för med sig. En lyckad omställning till nytt arbetssätt gör er demokratiska, motståndskraftiga och framtidssäkrade.

Starkare känsla av mening

Att arbeta på distans betyder att medarbetare får mer frihet att arbeta varsomhelst ifrån, närsomhelst, utan att känna sig övervakade. Det kräver ett distribuerat ledarskap och tydlig kommunikation men ger medarbetarna tydligare roller, ökat ägarskap över sina uppgifter och en starkare känsla av ansvar och mening.

Eget ledarskap

Ledarskap är på agendan mer i dag än någonsin. När vi arbetar på distans upplöses och utmanas traditionella, hierarkiska strukturer när medarbetare måste leda sig själv och sitt arbete. Stötta medarbetarna i deras självledarskap.

Förmedla din vision

Ett transformativt och autentiskt ledarskap blir än mer viktigt. Empati, självkännedom, förståelse för din påverkan på andra, omtanke om teamet och din förmåga att förmedla en vision blir framgångskriterier.
 

Vad medarbetare gärna vill ha just nu

  • Tillitsfullt ledarskap. Ledare har en möjlighet bygga tillit och psykologisk trygghet genom att visa att det finns en process för att möta och hantera utmaningar när de kommer, på ett genomtänkt och väl anpassat vis.  

  • Tydlig riktning. Medarbetare behöver något konkret att förhålla sig till, när framtiden är osäker. Ju mer oviss framtiden är, ju större blir behovet av att känna att det finns en riktning och att organisationen har en plan, nu, de kommande veckorna och därefter.

  • Stöd i att leverera. Organisationer behöver kontinuerligt informera och uppdatera medarbetare kring hur deras roller eventuellt ändras, vad deras ansvar är och vilka nya förväntningar som finns.

  • Känna koppling till ett syfte. När medarbetare inte har möjlighet att mötas vid kaffemaskinen, blir det viktigt att skapa nya vägar för att fortsätta hålla kontakten med sina team och organisationen.

  • Känsla av sammanhang. Ge ditt team möjlighet att vara ett team, även när ni inte träffas. Att höra till en grupp och vara en del av ett sammanhang är kanske det man saknar allra mest när man arbetar på distans. Det finns många sätt att hjälpa sitt team att fortsätta bygga en stark kultur, även virtuellt.
     

Vi hjälper gärna dig och ditt företag med nya arbetssätt och mötesformer så att ni också ser fördelarna med virtuellt samarbete. En viktig utgångspunkt är att ni måste vara beredda på att aktivt jobba med att förändra beteenden. 

Välkommen att kontakta oss.
 

Följ oss i sociala medier