Baselkommitténs principer för riskdata - utmaningarna du måste tänka på

kvinna och man framför skyskrapor

Baselkommitténs regelstandard BCBS 239 har haft omfattande effekter på storbankerna sedan tillkomsten i januari 2013 som en följd av den globala finanskrisen. I sin senaste statusrapport riktade kommittén skarp kritik mot såväl berörda banker som tillsynsmyndigheter för att inte göra tillräckligt för att uppnå efterlevnad av BCBS 239. Endast en bank ansågs möta kraven fullt ut.
 

PwC har sammanställt en rapport som belyser hur berörda storbanker närmar sig BCBS 239 för att klara de viktigaste utmaningarna och som visar hur långt tillsynsmyndigheterna globalt kommit i sin uppföljning av efterlevnadsarbetet. Här har vi sammanställt de fem viktigaste åtgärdsförslagen

Dessa viktiga punkter bör bankerna agera på

  1. Banker behöver definiera och kommunicera tydliga egna mål och tröskelvärden för vad efterlevnad innebär för dem
  2. Lokala banker (utöver de globalt systemviktiga) uppmanas uttryckligen att påbörja sitt analys- och implementeringsarbete redan nu eftersom principerna förväntas bli branschstandard                     
  3. Bankerna måste bli tydligare i sin kommunikation med myndigheter kring arbetet med BCBS 239 och vilka vägval man har gjort.
  4. Större vikt läggs nu vid att rapporteringen blir mer transparent för att möta snabbare och mer dynamiska informationskrav.
  5. Principerna måste genomsyra hela banken med en tydlig fördelning av roller och ansvar
     

Vi hjälper dig med ditt BCBS 239-arbete

Efterlevnadsarbetet blir komplext eftersom kraven måste tolkas utifrån varje banks förutsättningar, risker och IT-miljö Vad gäller för just din verksamhet? Våra specialister hjälper dig att analysera, implementera och effektivisera arbetet för att möta Baselkommitténs principer.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier