Rapporter och artiklar

Kontakta oss

Anneli Granqvist

Ansvarig Financial Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 95

Peter Nilsson

Ansvarig Assurance FS, Ansvarig Asset & Wealth Management, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 09

Morgan Sandström

Ansvarig Insurance, PwC Sverige

Tel 0709-29 40 58

Johan Jerresand

FS Digital & Technology Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 10 02

Elisabeth Bergmann

Partner Financial Services, PwC Sverige

Tel 0702-71 01 62

Maria Sahlén

Ansvarig Consulting FS och Banking & Capital Markets, PwC Sverige

Tel 0709-29 44 93

Följ oss i sociala medier