Magnus Svensson Henryson - Finansdagen 2014

Vad betyder Finansdagen för dig?

För mig är Finansdagen en samlingsplats för oss som arbetar i den finansiella sektorn. Det är vi på PwC som erbjuder samlingsplatsen men den är öppen för alla. Det är vårt sätt at ge tillbaka till hela branschen och bidra till ett förbättrat samarbete, både för PwC och våra klienter men också för andra personer. Finansdagen är också tänkt att vara framåtblickande, att höja oss lite över vardagen och det som alla har framför sig på tallriken.

Första gången jag ledde Finansdagen hade Lehman Brothers gått i konkurs några dagar innan. Det var väldigt speciellt, då var världen i gungning, det var mycket som var ovisst. Just under Finansdagen fungerade inte marknaderna och det kunde ta vägen var som helst. Det enda vi visste säkert var att oavsett hur det skulle sluta så hade världen redan förändrats.

På Finansdagen i år har vi släppt fokus på tillämpning till förmån för en mer framåtblickande inriktning där vi lyfter fram affärsmöjligheter, hur möter man kunder i det nya affärslandskapet och hur styr man ett företag efter att alla regelverk har införts.

Hur skulle du vilja beskriva dig själv som revisor?

Kommunikation är en mina styrkor. Jag försöker att alltid säga som det är – det är då jag som revisor kan ge råd som är av verklig operativ betydelse för affären. Jag har alltid fokus på effektivisering och värdetillväxt för bolaget.

För mig handlar revisorsrollen om att verkligen lyssna in min klients behov och att hitta lösningar, att komma förbi olika låsningar som kan uppstå eller som uppstått historiskt. Sedan har jag förmågan att bibehålla lugnet även under stor press, något som kan vara av avgörande betydelse i kritiska situationer.

Magnus Svensson Henryson är auktoriserad revisor och partner på PwC sedan 2005. Han har stor vana att lämna råd i olika frågor som är viktiga för hans klienter inklusive redovisning, transaktioner, ersättningar, intern kontroll, svenska och utländska regelverk med flera områden.

Kontakta oss

Daniel Algotsson

Auktoriserad revisor

Tel 0709-29 37 54

Lena Ytterberg

Business Developer

Tel 010-212 96 87

Morgan Sandström

Ansvarig Insurance

Tel 0709-29 40 58

Peter Nilsson

Ansvarig Assurance FS, Ansvarig Asset & Wealth Management

Tel 0709-29 33 09

Följ oss i sociala medier