Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

The Future of Financial Services

Securing your tomorrow, today.

Hur ser framtiden ut för finansiella tjänster?

Covid-19-krisen innebär utmaningar utan tidigare motstycke för finansbranschen. Krisen slog från början mot realekonomin (varor, tjänster och produktionsfaktorer) och spred sig sedan till att omfatta hela den finansiella sektorn (inklusive pengar och räntor). Nedstängningar och åtgärder för social distansering, som regeringarna runt om i välden har vidtagit för att begränsa smittspridningen, har orsakat stor skada för många branscher, som i sin tur är kunder hos finansinstituten.

Jämfört med all tidigare kriser – inklusive den globala finanskrisen, oljekrisen på 1970-talet, eller till och med depressionen under 1930-talet – så kommer covid-19 med all säkerhet att ha störst påverkan på världsekonomin, med en global BNP-nedgång på mer än sex procent på årsbasis.

Företagen i finansbranschen måste överväga sju makroekonomiska trender för att planera framtiden. Ladda ner och läs mer i den nya rapporten!

Läs mer om våra tjänster för finansbranschen
 

Kontakta oss

Christian Öberg

Christian Öberg

Partner, Financial Service Leader, ansvarig Banking & Capital Markets, PwC Sverige

Tel 0709-29 10 77

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Financial Services?

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide