Direktivet som ritar om landskapet i banksektorn

2018-05-23

pariserhjul

Vad händer när bankernas informationsmonopol avskaffas? Hur påverkas bankernas affärsmodell när de tvingas konkurrera med nya uppstickare som erbjuder finansiella tjänster? Läs vad banksektorn gjort för att parera och förbereda sig för det nya direktivet PSD2. Och är det en myt att banken kan vinna slaget och gå ut ännu starkare.
 

Historiskt har bankerna ensamma suttit på mängder av kundinformation. Dessvärre har de inte varit så bra att kapitalisera på all denna information.

Det nya regelverket PSD2 kommer att sätta stopp för bankernas informationsmonopol och öppna upp för nya aktörer att få tillgång till kunddata. Det ger tredjeparts-aktörer möjlighet att med hjälp av ny teknik erbjuda nya tjänster och produkter i skräddarsydda gränssnitt.
 

Vad är status i branschen kring det nya direktivet PSD2, har bankerna tagit till sig det nya regelverket?

"Vi ser olika nivåer av beredskap inom EU. Sverige, och likaså Storbritannien, ligger förhållandevis långt fram. Norge har fram till nyligen varit ganska isolerade men kommit igång. Länder som Italien och i övriga södra Europa behöver komma ikapp."

Anneli Granqvist, ansvarig för Banking & Capital Markets, PwC Sverige

– Gemensamt för stora delar av den europeiska bankindustrin är dock att PSD2 utgör en stor del av den digitala agendan, säger Anneli Granqvist.

– Min uppfattning är att de flesta är väl bekanta med PSD2 och vad det innehåller. Men man verkar inte vara lika införstådda med konsekvenserna hur "open banking"kommer att påverka traditionella aktörers affärsmodeller. Få verkar ha funderat på hur man ska fortsätta tjäna pengar när man kommer vara en del av ett väsentligt större ekosystem framöver, säger Maria Sahlén, FS Consulting Leader, PwC Sverige.
 

Vilka effekter skulle ni vilja betona i samband med införandet av PSD2?

– Jag skulle vilja lyfta effekter på befintliga affärsmodeller för etablerade aktörer i bankbranschen. Marknaden såsom vi känner till den i dag kan komma att förändras från grunden. Helt nya spelare kommer göra entré med helt nya lösningar, ny teknik, lägre kostnadsmassa, modern prissättning och annat som kommer ge dem konkurrensfördelar. Det kommer innebära stora utmaningar för befintliga affärsmodeller, säger Maria Sahlén.

"Bankerna har tidigare kunnat utnyttja att man har varit infrastrukturspelare. De har både varit en kritisk del av ett nav men också varit ägare av all teknik. Men ny teknik i kombination med det nya regelverket kommer att sakta urholka denna fördel."

Anneli Granqvist

– Är man inte tidigt ute med en strategi riskerar man att hamna i bakvattnet, säger Anneli Granqvist.
 

Har det gått upp för bankerna att PSD2 kan komma att påverka deras affärsmodell i grunden?

– Så gott som alla är medvetna om detta men i högst varierande grad. Men man ska ha i åtanke att även befintliga aktörer kan utnyttja det nya regelverket. Inget hindrar dem från att själva lägga resurser på affärsutveckling för att utnyttja PSD2 och stärka sin egen konkurrenskraft, säger Anneli.
 

Sektorn har visat sig vara duktiga på att hantera den massiva regelverksfloran som sköljt över sektorn de senaste tio åren. Många banker har kommit ur krisen ännu större, ännu starkare och kanske med ännu mer resurser. Vad säger att de inte skulle kunna komma starkare ur detta?

– Sådana synpunkter har faktiskt yttrats. Man menar att bankerna har storleken, har resurser och kapital. Bankerna har även en särställning på marknaden som ger dem rejält med fördelar. Vissa hävdar att PSD2 kan spela befintliga aktörer i händerna. Men utvecklingen går i raketfart. För några månader sedan släppte vi "PwC Digital IQ Survey" där vi frågat banksektorn hur "digitalt medvetna" man anser sig vara. Resultatet visar en stark nedgång jämfört med förra året och vittnar eventuellt om att etablerade aktörer eventuellt genomgår ett slags uppvaknande. Att man håller på att mogna och kanske underskattat hur stor den här utmaningen faktiskt är, säger Maria.

Open banking

Open banking innebär att aktörer öppnar upp och byter information med varandra. Kärnan i open banking är möjligheten att koppla samman affärsmodeller som tillsammans utgör ett nytt ekosystem som bidrar med mervärde för kunderna. Det avgörande kommer inte vara var kundernas pengar återfinns. Det centrala kommer att vara vem som äger det gränssnitt som interagerar med kunden.

PSD2

PSD2 är förkortning av "Payment Services Directive 2". Det är ett EU-direktiv som ska förbättra marknaden för betalningar. Regelverket omfattar säkerhet, transparens samt användares och leverantörers rättigheter och skyldigheter. Direktivets syfte är att utveckla marknaden för elektroniska betalningar och skapa bättre förutsättningar för säkra och effektiva betalningar.

Kontakta oss

Anneli Granqvist

Ansvarig Financial Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 95

Maria Sahlén

Ansvarig Consulting FS och Banking & Capital Markets, PwC Sverige

Tel 0709-29 44 93

Följ oss i sociala medier