Direktivet som ritar om landskapet i banksektorn

2018-05-23

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.
pariserhjul

Vad händer när bankernas informationsmonopol avskaffas? Hur påverkas bankernas affärsmodell när de tvingas konkurrera med nya uppstickare som erbjuder finansiella tjänster? Läs vad banksektorn gjort för att parera och förbereda sig för det nya direktivet PSD2. Och är det en myt att banken kan vinna slaget och gå ut ännu starkare.
 

Historiskt har bankerna ensamma suttit på mängder av kundinformation. Dessvärre har de inte varit så bra att kapitalisera på all denna information.

Det nya regelverket PSD2 kommer att sätta stopp för bankernas informationsmonopol och öppna upp för nya aktörer att få tillgång till kunddata. Det ger tredjeparts-aktörer möjlighet att med hjälp av ny teknik erbjuda nya tjänster och produkter i skräddarsydda gränssnitt.
 

Vad är status i branschen kring det nya direktivet PSD2, har bankerna tagit till sig det nya regelverket?

"Vi ser olika nivåer av beredskap inom EU. Sverige, och likaså Storbritannien, ligger förhållandevis långt fram. Norge har fram till nyligen varit ganska isolerade men kommit igång. Länder som Italien och i övriga södra Europa behöver komma ikapp."

Anneli Granqvist, ansvarig för Banking & Capital Markets, PwC Sverige

– Gemensamt för stora delar av den europeiska bankindustrin är dock att PSD2 utgör en stor del av den digitala agendan, säger Anneli Granqvist.

– Min uppfattning är att de flesta är väl bekanta med PSD2 och vad det innehåller. Men man verkar inte vara lika införstådda med konsekvenserna hur "open banking"kommer att påverka traditionella aktörers affärsmodeller. Få verkar ha funderat på hur man ska fortsätta tjäna pengar när man kommer vara en del av ett väsentligt större ekosystem framöver, säger Maria Sahlén, FS Consulting Leader, PwC Sverige.
 

Vilka effekter skulle ni vilja betona i samband med införandet av PSD2?

– Jag skulle vilja lyfta effekter på befintliga affärsmodeller för etablerade aktörer i bankbranschen. Marknaden såsom vi känner till den i dag kan komma att förändras från grunden. Helt nya spelare kommer göra entré med helt nya lösningar, ny teknik, lägre kostnadsmassa, modern prissättning och annat som kommer ge dem konkurrensfördelar. Det kommer innebära stora utmaningar för befintliga affärsmodeller, säger Maria Sahlén.

"Bankerna har tidigare kunnat utnyttja att man har varit infrastrukturspelare. De har både varit en kritisk del av ett nav men också varit ägare av all teknik. Men ny teknik i kombination med det nya regelverket kommer att sakta urholka denna fördel."

Anneli Granqvist

– Är man inte tidigt ute med en strategi riskerar man att hamna i bakvattnet, säger Anneli Granqvist.
 

Har det gått upp för bankerna att PSD2 kan komma att påverka deras affärsmodell i grunden?

– Så gott som alla är medvetna om detta men i högst varierande grad. Men man ska ha i åtanke att även befintliga aktörer kan utnyttja det nya regelverket. Inget hindrar dem från att själva lägga resurser på affärsutveckling för att utnyttja PSD2 och stärka sin egen konkurrenskraft, säger Anneli.
 

Sektorn har visat sig vara duktiga på att hantera den massiva regelverksfloran som sköljt över sektorn de senaste tio åren. Många banker har kommit ur krisen ännu större, ännu starkare och kanske med ännu mer resurser. Vad säger att de inte skulle kunna komma starkare ur detta?

– Sådana synpunkter har faktiskt yttrats. Man menar att bankerna har storleken, har resurser och kapital. Bankerna har även en särställning på marknaden som ger dem rejält med fördelar. Vissa hävdar att PSD2 kan spela befintliga aktörer i händerna. Men utvecklingen går i raketfart. För några månader sedan släppte vi "PwC Digital IQ Survey" där vi frågat banksektorn hur "digitalt medvetna" man anser sig vara. Resultatet visar en stark nedgång jämfört med förra året och vittnar eventuellt om att etablerade aktörer eventuellt genomgår ett slags uppvaknande. Att man håller på att mogna och kanske underskattat hur stor den här utmaningen faktiskt är, säger Maria.
 

Vad gör sektorn konkret för att parera och förbereda sig inför vad som väntar?

– I Sverige finns nog ingen storbank som inte har utsett en ansvarig chef för att hantera den digitala transformationen som sektorn genomgår. Bankerna har på senare år även rekryterat digital och teknisk kompetens till sina styrelser, man har lagt beslag på både teknik och kompetens genom förvärv av fin-tech startups. På kort tid har samtliga banker mognat rejält och gått från en avvaktande inställning till full beredskap. Nyligen gick även ett konsortium av nordiska banker ut i ett gemensamt pressmeddelande där de meddelade att ska utforska möjligheterna till en gemensam betalningsinfrastruktur i Norden. Det säger en hel del när bittra konkurrenter gör gemensam sak och ger ett hum om hur allvarligt man tar på utvecklingen, säger Anneli.
 

Kommer vi i Sverige märka effekter av PSD2?

– Effekten i Sverige kommer eventuellt inte vara lika påtaglig som i övriga Europa. Internetbankerna i Sverige lanserades för cirka tjugo år sedan. Digitaliserade banktjänster som Swish och Bank-Id är inte längre nya. I Frankrike år 2010 genomfördes 30 procent av betalningarna via check. I vissa länder, mer än andra, skyndar regelverket på en utveckling som troligen skulle skett i alla fall, säger Maria.
 

Just den svenska banksektorn har ju många gånger beskrivits som en oligopol-marknad där bankerna haft en ganska behaglig tillvaro. Kommer man med PSD2 lyckas främja konkurrensen, sänka trösklar för nya aktörer som kan utmana inom olika områden?

– PSD2 är egentligen ganska snävt ur ett konkurrensperspektiv eftersom det enbart fokuserar på betalningar. Men om jag får ge etablerade aktörer ett råd så vill jag uppmana dem att tänka holistiskt. PSD2 må vara ett betalningsdirektiv men effekterna kommer inte begränsa sig till enbart betalningstjänster. Jag är övertygad om att vi kommer få se tydliga effekter av det nya regelverket även inom andra områden än just betalningar, säger Anneli.
 

Vi har den senaste fått se ett ganska stort antal lösningar inom just betalningsområdet. Har ni några exempel på effekter utanför banksektorn och betalningsområdet där vi kommer att få se en liknande utveckling?

– Absolut, du kan med fördel addera försäkringsbranschen till exempel. Här kommer vi få se tydliga effekter inom liv- och pensionsförsäkringar. Och inom banksektorn har betalningslösningar blivit det område där vi sett högst aktivitet. Men vi kommer att få se samma utveckling inom bolån, kapitalförvaltning och sparande, säger Anneli.

– Jag håller med, det finns väldigt mycket intressanta idéer och ny teknik som kommer att förnya stora delar av finansbranschen. Betalningsområdet råkar bara vara först ut. Bankerna dominerar fortfarande i termer av marknadsandelar och lönsamhet. Men få tvivlar på att en stor förändring väntar när “open banking” blir mer etablerat, säger Maria.
 

PwC har ju själva genomfört PSD2-studier som visar att ganska få konsumenter är beredda att i dagsläget betala för nya bank-appar och betaltjänster, hur kan man ta betalt?

– Det är en utmaning för nya aktörer. Vi tror att detta kan förändras inom några år. När tekniken, lösningar och tjänster blivit tillräckligt bra, och adderar värde, då kommer vi även få se att kunder strömmar till. Visserligen en utveckling som vi sannolikt hade fått se även utan PSD2 men det är viktigt att lagstiftare är i klang med samtiden, säger Maria.
 

PSD2 strävar ju efter en standardisering av betalningar, kommer bankkunder inom EU kunna köpa betaltjänster och andra banktjänster över landgränserna? Till exempel om spanska banken Santander erbjuder mig billigare utlandsöverföringar, kommer jag kunna använda mig av den i stället för en svensk bank?

– Ja, det kommer sannolikt bli verklighet inom en överskådlig framtid. Eller så kommer en helt ny aktör som med ny teknik kan erbjuda utlandsöverföringar snabbare och billigare än bankerna. Du kommer också kunna ta med din bank utomlands. Exempelvis om du ska studera eller jobba i annat EU-land. Jag har själv bott och arbetat i fem olika EU-länder och varit tvungen att öppna bankkonto i samtliga länder. Så småningom kommer inte detta vara nödvändigt. Dagens ungdomar, som flyttar väsentligt mer än tidigare generationer, kommer inte acceptera att behöva upp bankkonton i olika länder. De är vana att deras applikationer fungerar oavsett var man befinner sig, säger Maria.
 

Banker måste lära sig hantera och utnyttja kunddata

Via uppköp och investeringar i fintech har några av bankerna kommit över kunskap om hur använda data, men ännu har de inte något erbjudande till sina kunder i större skala. En annan möjlig väg att gå för nordiska storbanker är att slå sina påsar ihop och komma överens om en gemensam standard. Detta har nämligen de nio största bankerna i Storbritannien gjort.

De största bankerna har redan kommunicerat till marknaden att man har för avsikt att undersöka möjligheten för att skapa en nordisk betalningsinfrastruktur.

 

Open banking

Open banking innebär att aktörer öppnar upp och byter information med varandra. Kärnan i open banking är möjligheten att koppla samman affärsmodeller som tillsammans utgör ett nytt ekosystem som bidrar med mervärde för kunderna. Det avgörande kommer inte vara var kundernas pengar återfinns. Det centrala kommer att vara vem som äger det gränssnitt som interagerar med kunden.

PSD2

PSD2 är förkortning av "Payment Services Directive 2". Det är ett EU-direktiv som ska förbättra marknaden för betalningar. Regelverket omfattar säkerhet, transparens samt användares och leverantörers rättigheter och skyldigheter. Direktivets syfte är att utveckla marknaden för elektroniska betalningar och skapa bättre förutsättningar för säkra och effektiva betalningar.

Kontakta oss

Anneli Granqvist
Ansvarig Financial Services, Ansvarig Banking & Capital Markets, PwC Sverige
Tel 0709-29 38 95
Email

Maria Sahlén
Ansvarig Consulting FS, PwC Sverige
Tel 0709-29 44 93
Email

Sven Jagebro
Ansvarig för Customer Practice, PwC Sverige
Tel 0723-53 05 05
Email

Följ oss