Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Finansdag med perspektiv på förändring

publik på Finansdagen 2017

Förändring och nya perspektiv var temat på årets Finansdag. Det handlar om teknik, nya kundbeteenden och om att erbjuda rätt tjänster i ett nytt konkurrensutsatt globalt landskap.
 

Drygt 700 personer mötte upp på Grand Hôtels nyrenoverade Vinterträdgård, som sedan länge är klassisk mark för PwC:s Finansdag. Programmet gick som sagt i förändringens tecken, något som moderatorerna Helena Kaiser de Carolis och Daniel Algotsson betonade i välkomstordet.

– Förändring handlar om den globalisering som ifrågasätts från både höger och vänster på den politiska skalan, men även om nya regelverk som ska implementeras på ett smidigt sätt och helst förvandlas till nya affärsmöjligheter, konstaterade Daniel Algotsson.

– Samtidigt är finansbranschen under hårt tryck från nya tekniska lösningar. AI är på allas läppar. Allt fler har i dag en kollega som är en robot, vilket tvingar fram ett nytänkande och öppnar för nya affärsmodeller, sa Helena Kaiser de Carolis.

Erik Thedéen

Erik Thedéen, generaldirektör Finansinspektionen. Foto: Bengt Alm
 

Bromsa – inte stoppa

Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen fortsatte på temat förändring och lyfte fram det som kallas makrotillsyn. Fokus här ligger på skulduppbyggnad, som varit grundorsaken till så många finanskriser genom åren.

– Därför är det viktigt att hålla koll på detta område, där målet är att förebygga risker genom att dämpa skuldsättningen.

Bakgrunden är att hushållens skuldkvot stigit sedan 1997, vilket FI försökt kontra via bolånetak och amorteringskrav. Nu vässas myndighetens verktyg ytterligare via skärpta amorteringskrav som ska fungera som skuldkvotsbroms.

– Men i grund och botten behövs det en samlad politik för att hantera skulduppbyggnaden, där frågor som ränteavdrag, fastighetsskatt, plan- och bygglagar också hanteras, sa Erik Thedéen.

Roboten – också en möjlighet

Nordeas chefsekonom Annika Winsth betonade att robotiseringen inte bara är ett hot, utan också en möjlighet som öppnar för innovation.

– Genom att utmana systemen så öppnar vi för en utveckling av dem. Tekniken skapar välfärd i framtiden. Det kommer nya jobb, även om det kan vara svårt att förutse vilka de är.

I sin globala utblick konstaterade hon att tillväxten är stabil. Samtliga 45 OECD-länder uppvisar tillväxt. Sverige går till och med extremt bra. Hos oss handlar hoten snarast om överhettning och kompetensbrist. Och apropå hot lyfte hon upp bostadsmarknadsriskerna eftersom det nu byggs så det knakar i många kommuner. En annan stor utmaning gäller den framtida skattebasen, som måste säkras om Sverige ska kunna slå vakt om välfärden.

– Vad är beständigt och vad kommer att kunna beskattas i framtiden? Det är frågor som har stor betydelse, sa Annika Winsth.
 

Mer om Finansdagen

>> Läs mer om Finansdagen 2017

Se filmen från Finansdagen!

Playback of this video is not currently available

Lena Apler, grundare av Collector, och Johan Garvey, Global FS Leader PwC. Foto: Bengt Alm

(R)evolution i finansbranschen

Lena Apler är grundare av Collector och beskrev den kombinerade evolution och revolution finansbranschen nu genomgår. Hon sa att utvecklingen de senaste fem år varit särskilt revolutionerande och höll upp en smartphone för att symbolisera en av drivkrafterna.

– Som en följd har konkurrenskartan ändrats. Det är inte bara banker som driver på utan aktörer som ser mer till kundbehoven och tar fram enklare, mer lustfyllda lösningar.

Till branschutmaningarna hör att teknikutvecklingen är snabbare än lagstiftningen och att digitaliseringen ställer nya säkerhetskrav som det gäller att matcha.

– Det gäller ändå att omfamna ny teknik, men se också till att testa den ordentligt och vara kritisk. Med andra ord gäller det att använda sunt förnuft, sa Lena Apler.
 

Vägen till 2025

Orienteringen fram till 2025 stod PwC:s  John Garvey för. Han är Global FS Leader och pekade på fyra teman som präglar företagen i finansbranschen kommande år.

– Ett tema är de nya aktörer som kommer in på marknaden och utmanar i kraft av ny teknik och nya lösningar.

Han pekade också på behovet av att fortsätta bygga förtroende – detta i en bransch där efterdyningarna av finanskrisen 2008 fortfarande märks av. Hans tredje tema tog sikte på regelverk, där fokus ligger på att implementera dessa på ett effektivt sätt. Allra sist lyfte John Garvey fram förmågan att växa på ett lönsamt sätt i ett läge när marknadsförändringarna är snabbare och mer komplexa än någonsin.
 

Jacob De Geer, grundare och vd iZettle

Jacob De Geer, grundare och vd för iZettle. Foto: Bengt Alm
 

Demokratisera företagande

Jacob De Geer har grundat iZettle, där målet var att demokratisera kortbetalningarna för småföretag. Sedan dess har företaget höjt ribban och nu ligger fokus på att ett demokratisera mer av företagandet – även nu med småföretagen i centrum

– Vi vill stötta småföretag i deras vardag och exempelvis öka kundtillströmningen och driva försäljning hos dem. Och det gör vi genom datan som hämtas in via våra betalningslösningar.

De miljontals datapunkter iZettle varje dag samlar in kan på så sätt används för att producera tjänster till småföretag som driver deras försäljning. I det sammanhanget pekar Jacob De Geer på en utveckling där samhällets ekonomiska ryggrad håller på att skifta till förmån för de mindre företagen.

– En av utmaningarna är då att småföretagen ska få rätt verktyg att växa och kunna anställa fler medarbetare. Och den här processen ska iZettle medverka i, sa Jacob De Geer.
 

Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare i FN

Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare i FN. Foto: Bengt Alm
 

Det nya globala landskapet

Vem är bättre lämpad att prata om det nya globala landskapet än Jan Eliasson? Sveriges mest meriterade diplomat bjöd på både hot och hopp i sin utblick, där han särskilt lyfte fram vikten av internationella lösningar.

– Det gäller att inse att internationella lösningar också har ett nationellt värde och gynnar ett enskilt lands intresse. Det kan tyvärr vara extra svårt för stora länder att inse.

Internationell tillit är avgörande i ett läge där kriserna i Syrien och i Nordkorea just nu är de största globala hoten.

Klimatfrågan är en annan ödesfråga, där det behövs ansvarstagande och ett nytänkande som genomsyras av hållbara lösningar och av en känsla av balans gentemot allt levande.

– När det gäller hopp inför framtiden vill jag lyfta fram kvinnorna, sa Jan Eliasson. Att kvinnorna får mer inflytande är det bästa som kan hända. Det påverkar kvaliteten i det som görs, frigör en extra kraft och ger saker och ting en mänskligare dimension.

Han ställer också hoppet till tre andra saker - unga människor, kunskap och internationellt samarbete. Unga människor bidrar med förändringar medan kunskap ger förväntningar som kan bli en positiv drivkraft.  Internationellt samarbete banar väg för dialog, som kan användas för att slå tillbaka protektionism och ett inkrökt "vi och dom-tänkande".

Anna Wikland, vd Google Sverige

Anna Wikland, vd Google Sverige. Foto: Bengt Alm
 

”AI first” hos Google

Sista talare för dagen var Google Sveriges vd Anna Wikland, som bekräftade vad flera tidigare talare betonat – att gäller att hänga med för att kunna växa sin affär i denna teknikdrivna värld.

– Vi ser i dag en exponentiell utveckling av tekniken. Då gäller det att kunna dra nytta av detta och göra det till en konkurrensfördel, sa Anna Wikland.

Hon pekade på att 90 procent av världens datamängd skapats de senaste två åren och det är i denna mängd man hittar kunskap och insikter som utvecklar den egna affären.

– Fler människor har tillgång till internet idag samtidigt som fler produkter är uppkopplade, konstaterade hon. Teknikutvecklingen är radikalare. Billigare och tillgängligare lösningar gör det enklare att utveckla nya produkter och tjänster ovanpå grundläggande teknikplattformar.

Googles analys har banat väg för strategi som kort och gott kallas ”AI first” där det knappast är någon tvekan om vad man satt i förarsätet.  I utvecklingsarbetet har företaget tre tumregler – att produkter och tjänster måste ha relevans, vara smidiga och erbjuda hastighet.

– Det gäller att alltid tänka på kundupplevelsen – att göra saker personligt och visa det för kunden, avslutade Anna Wikland.

Kontakta oss

Lena Ytterberg

Lena Ytterberg

Business Developer, PwC Sverige

Tel 072-584 96 87

Daniel Algotsson

Daniel Algotsson

Partner, ansvarig Asset & Wealth Management, PwC Sverige

Tel 0709-29 37 54

Följ oss i sociala medier