IFRS 15 träder i kraft 2018

2015-10-22

Den nya standarden för intäktsredovisning är tänkt att gälla för alla typer av transaktioner och branscher. IFRS 15 ska tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018 eller senare. Standarden innebär ett helt nytt tankesätt vad gäller intäktsredovisning och bygger på en femstegsmodell.

Tanken är att man utgår ifrån att allt tar sin början i ett avtal om försäljning av en vara eller tjänst i utbyte mot en ersättning. Företag ska således identifiera samtliga kundkontrakt och åtaganden som finns i dessa. Sedan fastställs och fördelas ett transaktionspris till varje åtagande. När företaget slutligen fullgör ett åtagande redovisas också en intäkt.

Ovanstående må låta logiskt men vid en närmare genomgång av standarden inser man att det finns ett antal svåra bedömningsfrågor och ställningstaganden att göra. Inte minst i internationella koncerner med komplexa affärer:

  • När ska avtal slås samman med varandra och hur hanterar vi löpande kontraktmodifikationer i exempelvis entreprenadbranschen? 
  • Är gratisprodukter fortfarande klassificerade som gratisprodukter enligt IFRS 15? 
  • När är en vara så pass integrerad med en annan vara eller tjänst att de ska ses som ett enda åtagande? 
  • Hur redovisas licenser? 
  • Hur fastställer vi transaktionspriset om ersättningen är rörlig i form av exempelvis en incitamentsbetalning?

Frågorna är många. Förutom de rent redovisningstekniska aspekterna uppkommer också frågor kring behov av system, processer och kontroll. Standarden kan också komma att påverka såväl befintliga avtal men även utformningen av nya sådana. Kontakta oss så hjälper vi er rätt med de nya reglerna.  

Kontakta oss

Mikael Scheja

Ek dr, redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 38

Följ oss i sociala medier