IFRS 16 - nu är det skarpt läge som gäller!

2017-12-12

Mikael Carinci och Scott Enerson, PwC

På PwC:s IFRS 16-seminarium tidigare i höst fick deltagarna bland annat träffa systemleverantörer. PwC:s IFRS-specialister Mikael Carinci och Scott Enerson redogjorde för den senaste utvecklingen inom IFRS 16 och gav konkreta tips.

Cecilia Nicander, PwC

"Det är hög tid för företagen att konkret sätta igång med IFRS 16", förklarar Cecilia Nicander, på PwC.

Med knappt ett år kvar innan IFRS 16 träder i kraft är det nu hög tid att sätta igång med det praktiska arbetet.  IFRS 16 berör alla bolag med hyresavtal och blir särskilt viktig för dig med omfattande leasing i din verksamhet. Men det gäller att sätta igång nu. 

– Vi ser att IFRS 16-implementeringar har en tendens att både ta längre tid och bli mera kostsamma på grund av ofullständig planering eller okunskap, säger Cecilia Nicander, IFRS 16-specialist.

IFRS-specialisterna på PwC har tagit fram en metodik för att på ett effektivt och kvalitativt sätt arbeta med implementeringen av IFRS 16.  Se mer här

– Vi hjälper till med bland annat översiktliga analyser, projektplaner, redovisningsteknisk rådgivning, datainsamling, systemselektering upphandling och implementering, förklarar Cecilia Nicander.

Just val av systemlösningar är något som Cecilia Nicander betonar och berättar att PwC anordnade ett seminarium i oktober där kunderna fick träffa åtta av branschens största systemleverantörer.

– Det är hög tid för företagen att konkret sätta igång med IFRS 16, förklarar Cecilia Nicander och berättar att olika företag behöver olika system beroende på verksamheten, bland annat omfattning och komplexitet i leasingavtalen.

– Självklart hjälper vi till med att analysera och identifiera rätt systemlösningar också och det är något som våra kunder verkligen uppskattar, avslutar Cecilia Nicander.
 

Kontakta oss

Cecilia Nicander

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 34

Följ oss i sociala medier