Fullt hus på IFRS 16-seminarium: Många oroväckande passiva inför övergången till nya leasingstandarden

2018-05-03

Cecilia Nicander, Johan Ericsson, Mikael Carinci och Scott Enerson, alla från PwC.

Cecilia Nicander, Johan Ericsson, Mikael Carinci och Scott Enerson, samtliga från PwC, hjälper företag att implementera IFRS 16.
 

Den 1 januari 2019 är något av ett magiskt datum för företagens redovisningsansvariga. Då ska nämligen det nya leasingregelverket IFRS 16 vara på plats. Men många företag och organisationer har knappt lämnat startgroparna, något som framkom under PwC:s fullsatta seminarium med över 200 besökare. 

– Vårt råd är att omgående påbörja arbetet med scoping, väsentlighetsbedömningar och utifrån det insamlingen av data från leasingavtal/hyresavtal i verksamheten som behövs för beräkningen. Detta är oftast ett tidsödande men absolut nödvändigt arbete, säger PwC:s Cecilia Nicander, IFRS 16-specialist och seminariets moderator.

Parallellt med datainsamlingen bör man även bestämma sig för ett tekniskt system. Då IFRS 16 ska vara implementerad om drygt ett halvår är det just nu högt tryck på systemleverantörerna och det gäller att vara ute i god tid.

– Det finns ett antal system på marknaden som lämpar sig utmärkt för IFRS 16 och det är hög tid för företag att välja system, kommenterar Scott Enerson som arbetar med IFRS-integrationer på PwC och tillägger:

– Tyvärr ser vi redan nu att många systemleverantörer har fullt upp.

Under seminariet ställde publiken ett stort antal frågor kring IFRS 16. Regelverket är principbaserat och lämnar plats för olika tolkningar. Cecilia Nicander och hennes kollegor på PwC tog del av publikens funderingar men ställde även frågor till publiken..

-Intressant var att många fortfarande inte har påbörjat arbetet och inte heller bestämt sig för vilken metod man vill tillämpa vid implementeringen avslutar Cecilia Nicander.

Se filmen med sju praktiska tips på hur du implementerar IFRS 16

loading-player

Playback of this video is not currently available

Kontakta oss

Cecilia Nicander

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 34

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide