IFRS - illustrativt exempel 2019

2019-07-02

män och kvinnor sitter vid skrivbord med avtal

I den här publikationen presenterar vi PwC:s exempel på en koncernredovisning enligt IFRS för ett fiktivt noterat företag. Exemplet innehåller illustrerande upplysningar för så många vanliga scenarier som möjligt.

Redovisningen tar upp de IFRS som publicerats till och med den 31 maj 2019 och som ska tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2019 eller senare.

Kontakta oss

Karin Hultén

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 36 40

Följ oss i sociala medier