IFRS - illustrativt exempel 2019

2019-07-02

män och kvinnor sitter vid skrivbord med avtal och diskuterar IFRS - illustrativt exempel 2019

I den här publikationen presenterar vi PwC:s exempel på en koncernredovisning enligt IFRS för ett fiktivt noterat företag. Exemplet innehåller illustrerande upplysningar för så många vanliga scenarier som möjligt.

Redovisningen tar upp de IFRS som publicerats till och med den 31 maj 2019 och som ska tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2019 eller senare.

Kontakta oss

Karin Hultén

Karin Hultén

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 36 40

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide