Anticorruption & antitrust

Svensk mutlagstiftning

Vi har en ny strängare svensk mutlagstiftningen sedan den 1 juli 2012. I och med den nya lagstiftningen har vi fått två nya brott, ”Handel med inflytande”, som tar sikte på mutor i situationer vid offentlig upphandling och andra myndighetsbeslut, och Vårdslös finansiering av mutbrott.

Vårdslös finansiering av mutbrott innebär att företagsledningar och styrelser kan ställas till ansvar om mutbrott har skett och det visar sig att ledningen/styrelsen har brustit i att implementera tillräckliga förebyggande åtgärder. Den nya lagstiftningen, liksom de brittiska och amerikanska regelverken UK Bribery Act och FCPA, får konsekvenser för näringslivet.

Vi har också fått en Näringslivskod i september 2012 som ger riktlinjer för hur företag ska förhålla sig till bland annat gåvor och representation. Näringslivkoden anger att företag bör ha en policy som reglerar dessa frågor.
 

Vi kan bistå med:

Sårbarhetsanalyser av korruptions- och kartellrisker i ramverk, processer och operativ verksamhet
 

Förebyggande utbildningar
  • Implementering av rutiner för att förebygga korruption
  • Implementering av Whistleblowersystem (Läs mer om Whistleblowersystem)
  • Anti-bribery due diligence av tredjeparter och vid företagsförvärv
  • Third party due diligence
  • Genomföra forensiska utredningar av misstänkta korruptionsincidenter och konkurrensrättsärenden
  • Anti-bribery compliance testing

 

Läs mer om hur ni förebygger mutbrott i foldern "Förbli omutbar"

Läs mer om UK Bribery Act i foldern “Will you act now or pay later?”

 

Tveka inte att ta kontakt med oss om du vill veta mer.

Kontakta oss

Ulf Sandlund

Ulf Sandlund

Executive Director Forensic Services

Tel 0709-29 36 07

Cecilia Cederberg

Cecilia Cederberg

Director, Risk Advisory

Tel 0709-29 33 20

Per Storbacka

Per Storbacka

Partner

Tel 0709-29 31 32

Magnus Lindahl

Magnus Lindahl

Director Forensic Services

Tel 0709-29 30 25

Följ oss i sociala medier