Grov förskingring inom noterat bolag

Förskingring inom noterat bolag

Ett större bolag noterat på OMX Stockholmsbörsen erhöll ett tips från en whistleblower strax innan publiceringen av kvartalsrapporten. Tipset antydde att en förskingringsincident hade ägt rum i ett utländskt dotterbolag. PwC Forensic Services anlitades för att genomföra en oberoende utredning och bistå med att läka skador och riskexponeringar.


Resultat av vårt arbete:

  • En organiserad förskingring uppgående till USD 7 miljoner uppdagades i ett utländskt dotterbolag. Både lokalanställda med bestämmande inflytande och ett dussintal externa personer och företag var involverade.
  • Bolaget lyckades återvinna 92% av de förskingrade medlen och ytterligare 8% kunde säkras till följd av vårt arbete.
  • En skatteriskexponering om drygt USD 3 miljoner identifierades också till följd av missledande redovisning. 90% av denna exponering kunde nedbringas i sin helhet med stöd av vårt arbete.
  • Vårt arbete var en nyckelfaktor för att återskapa förtroendet hos intressenter och undvika sanktioner från tillsynsmyndigheter.
  • Vårt arbete bidrog också till att allvarliga säkerhetsbrister i administrativa system kunde identifieras och åtgärdas.
  • Vi var på plats inom 24 timmar. Återvinning av förlorade tillgångar och läkning av exponeringar kunde göras inom 85 dagar.

Kontakta oss

Cecilia Cederberg

Cecilia Cederberg

Director, Risk Advisory, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 20

Per Storbacka

Per Storbacka

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 32

Magnus Lindahl

Magnus Lindahl

Director Forensic Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 25

Ulf Sandlund

Ulf Sandlund

Executive Director Forensic Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 36 07

Följ oss i sociala medier