Interimslösning

Interimslösning | PwC

Interimslösning ger full kapacitet med bibehållen kvalitet


Vi erbjuder dig som kund interimslösningar när ni har behov av förstärkning i samband med till exempel sjukdom eller vakans. Tillfällen då en interimslösning kan vara ett bra alternativ för er är till exempel:

 • När ni behöver en ersättare under en kortare tid, till exempel vid vakanser i samband med rekrytering, sjukdom, föräldraledighet eller tillfälliga arbetstoppar
 • När ni driver tillfälliga projekt och vill ha hjälp med styrning eller bemanning
 • När ni har behov av hjälp med att få ordning på processer och rutiner
 • Om ni har behov av att identifiera vilka initiativ ni ska fokusera på för att utveckla en funktion eller enhet för att nå era mål så kan vi hjälpa er med en tillfällig lösning för det också.

Vi erbjuder interimslösningar utifrån era behov under kortare eller längre tid, på hel- eller deltid. Du får tillgång till PwC:s nätverk av nationella och globala specialister som har kompetens och lång erfarenhet av att hjälpa och utveckla företag i alla branscher och i alla storlekar på företag.
 

Funktioner där vår interimslösning kan vara ett bra alternativ för er

 • Redovisnings-/ekonomiassistenter
 • Redovisningsekonom/konsult
 • Controller/Financial Controller – Business Controller
 • CFO/Ekonomichef
   

Redovisnings-/ekonomiassistent

Vi hjälper er med att hantera:

 • Kund- och leverantörsreskontra
 • Enklare löpande bokföring, avstämningar
 • Behjälplig vid månads-/årsbokslut
 • Reseräkningar och övriga ekonomiadministrativa uppgifter
   

Redovisningsekonom/konsult

Vi erbjuder hjälp med:

 • Löpande bokföring
 • Upprättande av månads- och årsbokslut, årsredovisningar och deklarationer
 • Kvalitetssäkring av månadsbokslut, års-/månadsrapportering
 •  Koncernredovisning, inrapportering, konsolidering, finansiell rapportering
 • Utredningsarbete
   

Controller/Financial Controller – Business Controller

Vi kan hjälpa er med:

 • Uppföljning och analys av verksamhetens ekonomiska läge
 • Budgetuppföljning, prognoser, lönsamhetsanalys
 • Driva och delta i förändrings-/utvecklingsprojekt utifrån ett finansiellt perspektiv
 • Förvalta och utveckla modeller för ekonomisk styrning
 • Sammanställning av rapporter, rapportering samt skapande av underlag till företagsledning och styrelse
   

CFO/Ekonomichef

När ni vill ha hjälp med:

 • Ekonomistyrning
 • Rapportering till vd/styrelse/myndighet
 • Personalledning
 • Budget- och prognosarbete
 • Likviditetskoll-/planering
 • Rådgivande ur ett finansiellt perspektiv

Interimslösning

Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Kontakta oss

Nicklas Bohman

Tel 0709-29 51 76
Email

Sara Smedeby

Tel 0729-80 93 50
Email

Följ oss