ReDo

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.
ReDo | PwC

Se till att ekonomin alltid flyter som den ska


Om en central kompetens på din ekonomiavdelning blir långvarigt sjuk eller är frånvarande på annat sätt, kan det uppstå problem – om inte fler är insatta i era rutiner.

 

Allt sammanställt

PwC:s tjänst ReDo gör dig förberedd. Genom intervjuer och genomgångar på plats, sammanställer vi hur ekonomifunktionen drivs på ditt företag. På så sätt minskas risken för sen fakturering, sen bokföring eller missar i myndighetsrapporteringen som kan kosta dig mycket pengar och förlorat anseende. Tillsammans med PwC dokumenteras era ekonomiprocesser i en samlingspärm, självklart med återkoppling på eventuella effektiviseringsmöjligheter.
 

Snabb överlämning

Med ReDo får du en komplett uppdaterad dokumentation där samtliga ekonomirutiner beskrivs i detalj. På så sätt är ditt företag alltid redo för en snabb och säkerställd överlämning till den som ska ta över ekonomihanteringen, oavsett vem det är.

 

ReDo

Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Kontakta oss

Magnus Eriksson
Ansvarig små och medelstora företag
Tel 0709-29 11 25
Email

Följ oss