19th Annual Global CEO Survey: Key findings in the insurance sector

2016-02-11

Försäkringsbranschen är en av de tre sektorer som upplever mest störningar enligt undersökningen. Bland utmaningarna märks överreglering, snabba tekniska förändringar, förändrat beteende hos kunderna och ökande konkurrens av nya aktörer på marknaden.
 

Störningarna innebär både hot och möjligheter. Företagsledare inom försäkringsbranschen ser fler hot (63 procent) mot tillväxten än de gjorde för tre år sedan, medan 54 procent ser större tillväxtmöjligheter.
 

Cyberrisker och geopolitiska risker står högt på listan över orosmoment. 79 procent av företagsledarna inom försäkringsbranschen ser cyberrisker som ett hot mot tillväxten, 71 procent är oroliga över sin förmåga att hantera en kris. 64 procent planerar stora förändringar av hur de definierar och hanterar risker.
 

Om undersökningen

Rapporten baseras på den årliga globala undersökningen "19th Annual Global CEO Survey". 101 företagsledare inom försäkringsbranschen i 55 länder intervjuades om sin syn på nuläge och framtida utmaningar.

Kontakta oss

Morgan Sandström

Ansvarig Insurance, PwC Sverige

Tel 0709-29 40 58

Följ oss i sociala medier