Det handlar inte om att införa ny teknik, utan om att möta snabbt skiftande marknadsutsikter

2017-02-14

Tre personer stående i kontorsmiljö | PwC


Företagsledare inom försäkringsbranschen ser optimistiskt på framtiden trots utmaningar som låga räntesatser och dämpad ekonomisk tillväxt, det visar den tjugonde "Annual Global CEO Survey:  Insurance".
 

– 35 procent av företagsledarna är "mycket säkra" på intäktstillväxt. Detta trots den politiska oron som råder till följd av det amerikanska presidentvalet och Brexit, säger Morgan Sandström, ansvarig för PwC Insurance Sverige.
 

Bland utmaningarna märks liksom ifjol snabba tekniska förändringar, förändrat beteende hos kunderna, överreglering och ökande konkurrens av nya aktörer på marknaden.
 

Årets rapport visar att hålla jämna steg inte enbart handlar om att införa ny teknik, det handlar om att vara innovativ och att ha en förmåga att möta snabbt skiftande marknadsutsikter.
 

  • 86 procent av företagsledarna tror att teknik avgör hur konkurrensen på marknaden formas de närmaste fem åren.
  • Hela 95 procent av företagsledarna är delvis oroade för hur överreglering kan påverka tillväxtutsikterna.
     

Om undersökningen

95 företagsledare inom försäkringsbranschen i 39 länder intervjuades om sin syn om nuläge och framtida utmaningar. Rapporten baseras på den årliga globala undersökningen ”20th Annual Global CEO Survey”. 

 

Kontakta oss

Morgan Sandström

Ansvarig Insurance, PwC Sverige

Tel 0709-29 40 58

Följ oss i sociala medier