Insurance - Kontaktpersoner

Morgan Sandström

Morgan Sandström är ansvarig för PwC:s branschsatsning Försäkring. Tillsammans med sina kollegor inom PwC hjälper han Försäkringsföretag med revision (Externrevision & Internrevision) och rådgivning inom framförallt Intern kontroll, IFRS, Solvens II, Företagstransaktioner samt Skattefrågor. Morgan har utfört tjänster åt bland annat, Sirius International, AFA Försäkring, Alecta, Trygg Hansa, SEB Trygg Liv, Avanza, Zurich samt Dina Försäkringar. Morgan har bred erfarenhet med såväl särsvenska krav som att arbeta i internationella miljöer.

Karin Hjalmers

Karin har närmare 20 års erfarenhet inom finansbranschen varav 10 år med fokus på försäkringsbolag. Som partner på PwC är hon huvudansvarig för konsulttjänster inom risk och regelefterlevnad för försäkringsbranschen i Sverige. Karins expertområde ligger inom regelverksförändringar, riskhantering och kapitalfrågor inom försäkringsbranschen och hennes rådgivningsområde omfattar strategi, organisation, system och processer.  Hennes kundkrets innefattar huvudsakligen stora och medelstora försäkringsbolag inom både sak- och livförsäkring. Karin har varit anställd på PwC sedan november 2003. Under åren 1999-2003 var Karin anställd som konsult hos Mercer Oliver Wyman i New York där hon arbetade med liknande frågor. Innan Karin började arbeta som konsult arbetade hon i fyra år hos Lehman Brothers i Boston som market risk manager där hon bland annat var ansvarig för utveckling och etablerandet av en riskmanagement funktion för trading-verksamheten.

Kontakta oss

Morgan Sandström

Ansvarig Insurance, PwC Sverige

Tel 0709-29 40 58

Karin Hjalmers

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 52

Följ oss i sociala medier