Så får du järnkoll på snåriga regelverk inom försäkring

2017-05-22

 

De senaste årens ökade regelverksflora kommer att sätta sina spår i branschen

Morgan Sandström, försäkringsledare, PwC
loading-player

Playback of this video is not currently available


Brexit, IFRS 17 och GDPR var heta ämnen som diskuterades på Försäkringsforum 2017. PwC:s seminarium lockade branschens toppar.
 

– Syftet med Försäkringsforum är att få en inblick i de mest aktuella områdena inom branschen och vi var positivt överraskade över det stora intresset för seminariet i år, säger försäkringsledaren Morgan Sandström på PwC Sverige.

IFRS 17 - så hanterar du förändringarna

Malin Löfbom, redovisningsspecialist på Skandia, var på plats för att fånga trenderna inom branschen. Löfbom lovordade Alexander Dollhopfs presentation om IFRS 17.

– Presentationen var väldigt bra. Intressant är ju att vi kanske kan gå från 15 dagar till 5 dagar då vi upprättar vårt bokslut, säger Löfbom.

IFRS 17-standarden är viktig på många sätt. Den är bland annat avgörande för de val man gör om hur framtida intjäning kommer att se ut och kommer att kräva stora systemanpassningar.

Historisk information och GDPR: Hård nöt att knäcka

Carolin Runnquist presenterade däremot GDPR och vilka områden som bör ses över innan den nya dataskyddsförordningen träder i kraft i maj 2018.

Vilka personuppgifter behandlas i organisationen, vem hanterar dem och vilka it-system lagrar uppgifterna?

– Som företag måste man bestämma sig för vilken typ av bolag man vill vara och vilken riskaptit man vill ha. Och det här är ett beslut som måste fattas på styrelsenivå, säger Runnqvist om GDPR.

GDPR är en stor utmaning för försäkringsbolagen då affären bygger på att man använder historisk information. Att få detta att vara i harmoni med det nya regelverket kommer att bli en utmaning.

Dags att få koll på regelverksfloran

– De senaste årens ökade regelverksflora kommer att sätta sina spår i branschen, summerar försäkringsledaren Morgan Sandström på PwC Sverige.

I dag kan vi redan tyda att den ökade regelverksfloran:

  • har ställt nya krav på transparens.
  • ökat kostnadsjakten inom försäkringsbranschen.
  • och ökat intresset för mer hållbara kostnadsinitiativ, så som robotisering (robotics). 

Kontakta oss

Morgan Sandström

Ansvarig Insurance, PwC Sverige

Tel 0709-29 40 58

Följ oss i sociala medier