Skip to content Skip to footer
PwC

Visar resultat

Försäkringsbranschens trendrapport 2019 - från hot till möjlighet

kvinnohänder håller i smartphone

Tills nyligen var försäkringsbranschen en av de mest disruptiva sektorerna i den globala ekonomin. Teknologins snabba framfart och förändringar i konsumentbeteende ledde till en konkurrens som många försäkringsbolag kände sig hotade av. Nu ser vi, baserat på svar från 140 ledare inom försäkringsbranschen i CEO survey 2019, att tveksamheten inför digital transformation övergått till optimism.

AI har etablerat sig i försäkringsbranschen

En generellt minskad oro bland försäkringsledare är ett starkt tecken på att branschen går mot en mer optimistisk framtid. Dessutom uppgav över 80 procent av de svarande att AI redan var en del av deras affärsmodell eller skulle bli det inom de tre kommande åren.

Trots att den nuvarande vågen av teknologiska investeringar främst handlar om förbättrad kundupplevelse och minskade kostnader, visar rapporten att affärsmodellerna kommer utvecklas än mer framöver. Sensorer, artificiell intelligens (AI) och machine learning skapar nya möjligheter inom olika former av realtidsövervakning som kan användas inom bland annat utrustnings- och vårdförsäkringar.

”Efter en lång tid av fokus på att leva upp till externa regelverk ser vi att försäkringsbolagen nu i allt större utsträckning fokuserar på att öka effektiviteten i verksamheterna även på den svenska marknaden. Detta genom att dra nytta av ny teknik och automatisering för att förbättra konkurrenskraften."

Morgan Sandström, ansvarig Insurance, PwC Sverige

InsurTech stärker kunderbjudandet

Kundfokus har länge varit ett trendord inom försäkringsbranschen men många har haft svårt att förstå vad det egentligen innebär och hur det ska levereras. Det håller på att förändras. Kunderna förväntar sig valfrihet och enkelhet när de handlar och flexibiliteten som kommer med InsurTech-lösningar blir allt viktigare. Genom ökade samarbeten med techbolag och tillhandahållare av plattformar skapar försäkringsbolag nya affärsmodeller som stärker kunderbjudandet.

Med det sagt kvarstår en del utmaningar. Många kämpar med sitt IT-arv och har komplexa tekniska utmaningar att övervinna. Dessutom finns ett behov av ett kulturellt skifte där arbetsprocesserna blir mer kundcentrerade och beslutsfattandet mer agilt. Kompetens inom data, analytics och AI efterfrågas allt mer. Över 80 procent av försäkringsledare är mycket eller något oroade över den påverkan som kompetensbrist kan innebära.
 

Fem områden att växla upp inom för att skörda fördelarna med den digitala transformationen:

1. Fånga era unika möjligheter

Digital transformation öppnar upp nya möjligheter för att utveckla djupare kundrelationer och insikter. Men digitalisering av verksamheten särskiljer er inte från andra. Ta därför reda på vad som gör er verksamhet unik och utveckla det området. Kortsiktigt kan till exempel priset vara avgörande för kunderna, men glöm inte att titta på helt andra innovativa områden där ni kan ta marknadsandelar.

2. Vilket ekosystem ska verksamheten bli en del av?

När affärsmöjligheter utanför försäkringsbolagens kärnverksamhet närmar sig är det viktigt att avgöra vilket kommersiellt ekosystem som passar bäst. Till exempel kan ett pensionsförsäkringsbolag kanske utvidga verksamheten till att erbjuda vårdtjänster, rådgivning inom arvsplanering eller starta seniorboende? Oavsett vad ni satsar på, måste ni besluta er för hur ni ska närma er det. Vilka partners bör ni samarbeta med vad gäller plattformar och insamling av data? Hur ska ni uppnå och behålla kund- och partnerlojalitet?

3. Effektivisera genom att förenkla systembyten

Kraven på digital transformation måste balanseras mot behovet att hålla den befintliga verksamheten igång. Att utveckla ärvda IT-system kan vara en oväntat stor utmaning. För att enkelt röra sig mot moderna, kundtillvända och mer kostnadseffektiva lösningar kan de utvecklas parallellt. Först när lösningen är komplett, testad och förfinad flyttas kunderna över till den nya lösningen.

4. Fokusera på att utveckla talanger

Stort fokus ligger på vilka jobb som kommer tas över av Robotic Process Automation (RPA) och AI, men det är troligare att endast delar av jobben kommer bli automatiserade. Därför är det viktigt att titta på hur arbetsuppgifter kommer att förändras och hur medarbetarna bäst tar till vara på den tid som frigörs. En annan viktigt aspekt är att ha en kultur, vision och miljö som lockar rätt kompetens till företaget.

5. Påskynda utförandet

Det finns nu en unik möjlighet för försäkringsbolag att särskilja sig från mängden. När branschen växlar från tveksamhet till optimism öppnas dörren för innovation. Snabbt utförande och förändringshantering blir därför nyckelfaktorer för att hinna med i transformationen. Försäkringsbranschen är van vid stora beslut, stora system och stora produktlanseringar. Men på dagens marknad måste man istället våga förändras genom en mängd små förändringar och små beslut. Ett skifte som är en stor utmaning men helt avgörande för att driva innovation.
 

Kontakta oss

Morgan Sandström

Morgan Sandström

Ansvarig Insurance, PwC Sverige

Tel 0709-29 40 58

Följ oss i sociala medier